artan miktarlarının kullanıldığı formülasyonlarda 6. saat sonundaki işaretleme veriminin %96,87ye kadar çıktığı gözlendi.

İndirgenmiş/Hidrolize olmuş 99mTc (%)

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0123456 Zaman (Saat)

0g Askorbik Asit 5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit

Şekil 49 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği İ-H-Teknesyum (%) miktarları.

Serbest 99mTc (%)

4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00
0123456 Zaman (Saat)

0g Askorbik Asit 5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit

Şekil 50 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği serbest Teknesyum (%) miktarları.
Asitli ortamda çözündürülmüş Kalay Klorür ile hazırlanan ve 0,05 mg
Zoledronik Asit içeren formülasyonlarda Askorbik Asitin etkisi araştırlırken elde
edilen veriler Tablo 28, Şekil 51, Şekil 52 ve Şekil 53te gösterildi.

98111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


111. SAYFA ICERIGI

artan miktarlarının kullanıldığı formülasyonlarda 6. saat sonundaki işaretleme veriminin %96,87ye kadar çıktığı gözlendi.

İndirgenmiş/Hidrolize olmuş 99mTc (%)

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0123456 Zaman (Saat)

0g Askorbik Asit 5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit

Şekil 49 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği İ-H-Teknesyum (%) miktarları.

Serbest 99mTc (%)

4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00
0123456 Zaman (Saat)

0g Askorbik Asit 5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit

Şekil 50 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği serbest Teknesyum (%) miktarları.
Asitli ortamda çözündürülmüş Kalay Klorür ile hazırlanan ve 0,05 mg
Zoledronik Asit içeren formülasyonlarda Askorbik Asitin etkisi araştırlırken elde
edilen veriler Tablo 28, Şekil 51, Şekil 52 ve Şekil 53te gösterildi.

98
single.php