Tablo 28 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
Ortalama İşaretleme Verimi (%)
Askorbik Asit Miktarı (g)

Zaman (Saat)
Başlangıç

Askorbik Asitsiz
91,271,22

5 92,642,08

25 93,340,42

50 93,990,96

1. 90,002,25 93,890,06 2. 88,560,95 94,691,25 3. 45,921,38 92,760,13 4. 62,632,81 91,561,89 5. 56,303,99 94,652,26 6. 53,341,84 95,732,00
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

94,250,44 95,120,57 94,921,12 95,150,60 94,090,57 96,080,51

94,660,41 96,190,30 96,230,46 97,270,35 95,840,54 96,170,43

100,00

90,00

İşaretleme Verimi (%)

80,00 70,00 60,00 50,00

5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit 0g Askorbik Asit

40,00 0123456 Zaman (Saat)
Şekil 51 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay

Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarından Askorbik Asit

kullanılmadan hazırlanan formülasyonun stabil olmadığı ve işaretleme veriminin

stabilite testi sonunda %53,34e düştüğü, 0,005 mg, 0,025 mg ve 0,05 mg Askorbik

99112. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


112. SAYFA ICERIGI

Tablo 28 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
Ortalama İşaretleme Verimi (%)
Askorbik Asit Miktarı (g)

Zaman (Saat)
Başlangıç

Askorbik Asitsiz
91,271,22

5 92,642,08

25 93,340,42

50 93,990,96

1. 90,002,25 93,890,06 2. 88,560,95 94,691,25 3. 45,921,38 92,760,13 4. 62,632,81 91,561,89 5. 56,303,99 94,652,26 6. 53,341,84 95,732,00
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

94,250,44 95,120,57 94,921,12 95,150,60 94,090,57 96,080,51

94,660,41 96,190,30 96,230,46 97,270,35 95,840,54 96,170,43

100,00

90,00

İşaretleme Verimi (%)

80,00 70,00 60,00 50,00

5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit 0g Askorbik Asit

40,00 0123456 Zaman (Saat)
Şekil 51 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.
0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay

Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarından Askorbik Asit

kullanılmadan hazırlanan formülasyonun stabil olmadığı ve işaretleme veriminin

stabilite testi sonunda %53,34e düştüğü, 0,005 mg, 0,025 mg ve 0,05 mg Askorbik

99
single.php