Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit içeren formülasyonlarda Askorbik Asitin stabiliteye etkisi araştılırken bulunan veriler Tablo 29, Şekil 54, Şekil 55 ve Şekil 56da sunuldu.

Tablo 29 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.

Ortalama İşaretleme Verimi (%)

Zaman (Saat)

Askorbik Asit Miktarı (g)

Askorbik Asitsiz

5

25

50

Başlangıç 90,950,54 94,220,30 94,250,87 95,940,87

1. 92,001,28 94,390,72 95,641,07 96,020,69

2. 85,340,81 93,790,56 95,940,55 94,760,26

3. 89,491,65 94,870,53 95,970,45 97,430,59

4. 84,642,91 94,080,65 94,681,22 95,820,25

5. 77,024,00 89,881,64 95,921,32 96,510,12

6. 69,742,13 92,321,41 94,810,47 95,790,12

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

100,00

İşaretleme Verimi (%)

90,00

80,00

5g Askorbik Asit

70,00

25g Askorbik Asit

60,00

50g Askorbik Asit

50,00

0123456

Zaman (Saat)

Şekil 54 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.

0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay

Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının Askorbik Asit

101114. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


114. SAYFA ICERIGI

Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit içeren formülasyonlarda Askorbik Asitin stabiliteye etkisi araştılırken bulunan veriler Tablo 29, Şekil 54, Şekil 55 ve Şekil 56da sunuldu.

Tablo 29 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.

Ortalama İşaretleme Verimi (%)

Zaman (Saat)

Askorbik Asit Miktarı (g)

Askorbik Asitsiz

5

25

50

Başlangıç 90,950,54 94,220,30 94,250,87 95,940,87

1. 92,001,28 94,390,72 95,641,07 96,020,69

2. 85,340,81 93,790,56 95,940,55 94,760,26

3. 89,491,65 94,870,53 95,970,45 97,430,59

4. 84,642,91 94,080,65 94,681,22 95,820,25

5. 77,024,00 89,881,64 95,921,32 96,510,12

6. 69,742,13 92,321,41 94,810,47 95,790,12

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

100,00

İşaretleme Verimi (%)

90,00

80,00

5g Askorbik Asit

70,00

25g Askorbik Asit

60,00

50g Askorbik Asit

50,00

0123456

Zaman (Saat)

Şekil 54 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi.

0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay

Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının Askorbik Asit

101
single.php