kullanılmadığı zaman stabil olmadığı gözlendi. Bu formülasyona ait işaretleme verimi 15 dakikalık inkübasyon sonrası ortalama % 90,95 iken stabilite testi sonunda % 69,74 olarak bulundu. 0,005 mg, 0,025 mg ve 0,05 mg Askorbik Asit eklenerek hazırlanan formülasyonların ise stabil olduğu ve Askorbik Asitin artan miktarıyla 6. saatteki işaretleme veriminin de arttığı belirlendi.

İndirgenmiş/Hidrolize olmuş 99mTc (%)

12,00 10,00
8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
0123456 Zaman (Saat)

0g Askorbik Asit 5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit

Şekil 55 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği İ-H-Teknesyum (%) miktarları.

Serbest 99mTc (%)

60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00
0,00 0123456 Zaman (Saat)

0g Askorbik Asit 5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit

Şekil 56 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği serbest Teknesyum (%) miktarları.
Oda sıcaklığında (253 C) yapılan stabilite testlerinde Askorbik Asit
kullanılmadan hazırlanan formülasyonda serbest Teknesyum miktarının ilk

102115. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


115. SAYFA ICERIGI

kullanılmadığı zaman stabil olmadığı gözlendi. Bu formülasyona ait işaretleme verimi 15 dakikalık inkübasyon sonrası ortalama % 90,95 iken stabilite testi sonunda % 69,74 olarak bulundu. 0,005 mg, 0,025 mg ve 0,05 mg Askorbik Asit eklenerek hazırlanan formülasyonların ise stabil olduğu ve Askorbik Asitin artan miktarıyla 6. saatteki işaretleme veriminin de arttığı belirlendi.

İndirgenmiş/Hidrolize olmuş 99mTc (%)

12,00 10,00
8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
0123456 Zaman (Saat)

0g Askorbik Asit 5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit

Şekil 55 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği İ-H-Teknesyum (%) miktarları.

Serbest 99mTc (%)

60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00
0,00 0123456 Zaman (Saat)

0g Askorbik Asit 5g Askorbik Asit 25g Askorbik Asit 50g Askorbik Asit

Şekil 56 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının içerdiği serbest Teknesyum (%) miktarları.
Oda sıcaklığında (253 C) yapılan stabilite testlerinde Askorbik Asit
kullanılmadan hazırlanan formülasyonda serbest Teknesyum miktarının ilk

102
single.php