saatlerden sonra arttığı, Askorbik Asit kullanılan formülasyonlarda ise serbest Teknesyum miktarında bu oranda bir artış olmadığı gözlendi.

3.2.9 pHın İşaretleme Verimine Etkisi Bölüm 2.3.5de anlatıldığı gibi yapılan çalışmalarda pH değerinin stabiliteye etkisi incelenirken elde edilen sonuçlar Tablo 30 ve Tablo 31de ortalama değer standart sapma olarak gösterildi.

Tablo 30 : Farklı pH’lardaki Zoledronik Asit formülasyonlarının radyokimyasal saflık

kontrolü çalışmalarına ait sonuçlar.

pH

99mTcO4-

99mTcO2

99mTc-Zoledronik

(%) (%)

Asit (%)

5,85 0,940,43 2,270,98

96,791,26

6,25 1,140,24 3,000,15

95,860,26

7,4 1,250,25 2,920,45

95,840,54

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

Tablo 31 : pH’ın işaretleme verimine etkisi.

0,1 M

Zoledronik Asit (mg)

Kalay Klorür (mg)

99mTc (mCi)

NaOH Miktarı
(L)

0,05 0,04

3

0,05 0,04

3

100

0,05 0,04

3

180

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

Askorbik Asit

Ortalama İşaretleme

(mg) pH Verimi (%)

0,005 5,85 96,791,26

0,005 6,25 95,860,26

0,005 7,4 95,840,54

3.2.10 pHın Stabilite Üzerindeki Etkisi Kalay Klorürün etkisi araştırılırken hazırlanan formülasyonların pH değerleri ve stabiliteleri Tablo 32 ve Tablo 33te verildi.

103116. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


116. SAYFA ICERIGI

saatlerden sonra arttığı, Askorbik Asit kullanılan formülasyonlarda ise serbest Teknesyum miktarında bu oranda bir artış olmadığı gözlendi.

3.2.9 pHın İşaretleme Verimine Etkisi Bölüm 2.3.5de anlatıldığı gibi yapılan çalışmalarda pH değerinin stabiliteye etkisi incelenirken elde edilen sonuçlar Tablo 30 ve Tablo 31de ortalama değer standart sapma olarak gösterildi.

Tablo 30 : Farklı pH’lardaki Zoledronik Asit formülasyonlarının radyokimyasal saflık

kontrolü çalışmalarına ait sonuçlar.

pH

99mTcO4-

99mTcO2

99mTc-Zoledronik

(%) (%)

Asit (%)

5,85 0,940,43 2,270,98

96,791,26

6,25 1,140,24 3,000,15

95,860,26

7,4 1,250,25 2,920,45

95,840,54

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

Tablo 31 : pH’ın işaretleme verimine etkisi.

0,1 M

Zoledronik Asit (mg)

Kalay Klorür (mg)

99mTc (mCi)

NaOH Miktarı
(L)

0,05 0,04

3

0,05 0,04

3

100

0,05 0,04

3

180

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

Askorbik Asit

Ortalama İşaretleme

(mg) pH Verimi (%)

0,005 5,85 96,791,26

0,005 6,25 95,860,26

0,005 7,4 95,840,54

3.2.10 pHın Stabilite Üzerindeki Etkisi Kalay Klorürün etkisi araştırılırken hazırlanan formülasyonların pH değerleri ve stabiliteleri Tablo 32 ve Tablo 33te verildi.

103
single.php