Tablo 32 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan formülasyonların pH değerleri ve stabilitesi.

Zaman (Saat)

1

Ortalama İşaretleme Verimi (%) Kalay Klorür Miktarı (g)
2,5 5 10 20

40

Başlangıç 48,972,03 71,382,23 92,511,35 96,130,87 96,411,19 97,420,27

1. 54,611,70 76,361,63 90,312,31 96,730,67 95,162,02 96,590,24

2. 53,990,79 65,501,63 93,531,90 96,810,42 97,770,61 97,700,74

3. 52,172,84 70,441,35 93,871,29 93,222,45 95,242,88 97,380,42

4. 39,930,89 59,180,37 90,572,49 92,990,38 92,900,84 96,330,36

5. 36,341,34 50,360,75 92,890,52 95,960,43 97,230,48 96,640,26

6. 25,411,79 43,831,34 90,701,45 95,760,20 94,751,18 95,880,38

pH 7,74 7,70 7,67
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

7,55

7,47

7,45

104117. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


117. SAYFA ICERIGI

Tablo 32 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan formülasyonların pH değerleri ve stabilitesi.

Zaman (Saat)

1

Ortalama İşaretleme Verimi (%) Kalay Klorür Miktarı (g)
2,5 5 10 20

40

Başlangıç 48,972,03 71,382,23 92,511,35 96,130,87 96,411,19 97,420,27

1. 54,611,70 76,361,63 90,312,31 96,730,67 95,162,02 96,590,24

2. 53,990,79 65,501,63 93,531,90 96,810,42 97,770,61 97,700,74

3. 52,172,84 70,441,35 93,871,29 93,222,45 95,242,88 97,380,42

4. 39,930,89 59,180,37 90,572,49 92,990,38 92,900,84 96,330,36

5. 36,341,34 50,360,75 92,890,52 95,960,43 97,230,48 96,640,26

6. 25,411,79 43,831,34 90,701,45 95,760,20 94,751,18 95,880,38

pH 7,74 7,70 7,67
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

7,55

7,47

7,45

104
single.php