Tablo 33 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan formülasyonların pH değerleri ve stabilitesi.

Zaman (Saat)

Ortalama İşaretleme Verimi (%) Kalay Klorür Miktarı (g)

1 2,5 5 10 20 40

Başlangıç 47,862,75 81,590,87 91,820,43 95,390,14 97,630,32 97,860,32

1. 47,052,82 76,882,39 90,710,54 95,281,14 97,130,17 97,230,72

2. 33,882,06 60,930,37 86,200,79 94,310,66 96,450,29 97,140,41

3. 23,301,53 42,801,42 76,690,07 92,080,88 97,470,68 98,590,19

4. 16,660,77 27,900,53 71,591,90 85,980,41 94,710,31 97,450,41

5. 13,280,95 24,491,64 57,481,05 76,380,12 93,710,45 97,030,28

6. 10,770,15 21,910,77 44,931,73 71,171,43 90,041,72 96,170,60

pH 7,7 7,92 7,42
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

6,82

5,39

4,36

Yapılan çalışmalarda en düşük pH değeri 0,04 mg Kalay Klorür içeren formülasyonda görüldü. pH değerinin Kalay Klorürün çözündüğü çözgenin 0,1 N HCl olması sebebiyle düştüğü ve bu formülasyonda bulunan Kalay Klorür miktarının 99mTci indirgemeye yettiği için formülasyonun stabil olduğu gözlendi.
0,1 M NaOH çözeltisi kullanılarak pHı ayarlanan çözeltilere ait stabilite verileri Tablo 34 ve Şekil 57de verildi.

105118. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


118. SAYFA ICERIGI

Tablo 33 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan formülasyonların pH değerleri ve stabilitesi.

Zaman (Saat)

Ortalama İşaretleme Verimi (%) Kalay Klorür Miktarı (g)

1 2,5 5 10 20 40

Başlangıç 47,862,75 81,590,87 91,820,43 95,390,14 97,630,32 97,860,32

1. 47,052,82 76,882,39 90,710,54 95,281,14 97,130,17 97,230,72

2. 33,882,06 60,930,37 86,200,79 94,310,66 96,450,29 97,140,41

3. 23,301,53 42,801,42 76,690,07 92,080,88 97,470,68 98,590,19

4. 16,660,77 27,900,53 71,591,90 85,980,41 94,710,31 97,450,41

5. 13,280,95 24,491,64 57,481,05 76,380,12 93,710,45 97,030,28

6. 10,770,15 21,910,77 44,931,73 71,171,43 90,041,72 96,170,60

pH 7,7 7,92 7,42
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

6,82

5,39

4,36

Yapılan çalışmalarda en düşük pH değeri 0,04 mg Kalay Klorür içeren formülasyonda görüldü. pH değerinin Kalay Klorürün çözündüğü çözgenin 0,1 N HCl olması sebebiyle düştüğü ve bu formülasyonda bulunan Kalay Klorür miktarının 99mTci indirgemeye yettiği için formülasyonun stabil olduğu gözlendi.
0,1 M NaOH çözeltisi kullanılarak pHı ayarlanan çözeltilere ait stabilite verileri Tablo 34 ve Şekil 57de verildi.

105
single.php