Tablo 34 : pH’ın stabiliteye etkisi.

Zaman (Saat) Başlangıç

Ortalama İşaretleme Verimi (%) pH
5,85 6,25 7,4 95,310,42 93,123,16 92,841,41

1. 95,610,51 94,850,87 92,370,86

2. 96,490,50 94,630,14 95,150,45

3. 95,561,15 95,590,41 94,041,42

4. 96,350,48 94,650,19 95,041,42

5. 95,550,25 96,010,26 95,411,16

6. 96,791,26 95,860,26 95,840,54

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

İşaretleme Verimi (%)

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0123456 Zaman (Saat)

pH 5,85 pH 6,25 pH 7,4

Şekil 57 : pH’ın stabiliteye etkisi.

106119. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


119. SAYFA ICERIGI

Tablo 34 : pH’ın stabiliteye etkisi.

Zaman (Saat) Başlangıç

Ortalama İşaretleme Verimi (%) pH
5,85 6,25 7,4 95,310,42 93,123,16 92,841,41

1. 95,610,51 94,850,87 92,370,86

2. 96,490,50 94,630,14 95,150,45

3. 95,561,15 95,590,41 94,041,42

4. 96,350,48 94,650,19 95,041,42

5. 95,550,25 96,010,26 95,411,16

6. 96,791,26 95,860,26 95,840,54

Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

İşaretleme Verimi (%)

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0123456 Zaman (Saat)

pH 5,85 pH 6,25 pH 7,4

Şekil 57 : pH’ın stabiliteye etkisi.

106
single.php