Tablo 24 : 0,05 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. 94 Tablo 25 : 0,05 mg Zoledronik Asit, sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 94 Tablo 26 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. 95 Tablo 27 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. 97 Tablo 28 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 99 Tablo 29 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 101 Tablo 30 : Farklı pH’lardaki Zoledronik Asit formülasyonlarının radyokimyasal saflık kontrolü çalışmalarına ait sonuçlar. . 103 Tablo 31 : pH’ın işaretleme verimine etkisi. . 103 Tablo 32 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan formülasyonların pH değerleri ve stabilitesi. . 104 Tablo 33 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan formülasyonların pH değerleri ve stabilitesi. . 105 Tablo 34 : pH’ın stabiliteye etkisi. . 106 Tablo 35 : İn vivo çalışmada kullanılmaya uygun görülen formülasyonun 6 saatlik stabilitesi. . 107 Tablo 36 : 0,5 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,005 mg Askorbik Asit ve 3 mCi 99mTc içeren optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun oda sıcaklığında 10 saatlik in vitro stabilitesi. . 108 Tablo 37 : İn vivo çalışmada tavşanlara uygulanmak üzere hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit içeren formülasyonun radyokimyasal saflık kontrolüne ait veriler. 109 Tablo 38 : 99mTcZoledronik Asitin tavşanlara i.v. enjeksiyonundan sonra elde edilen Hedef/BG oranları. 112 Tablo 39 : Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş aynı miktarda Kalay Klorür içeren formülasyonların stabilitelerinin karşılaştırılması ile elde edilen p değerleri . 125 Tablo 40 : Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile indirgenen aynı aktiviteli 99mTc içeren formülasyonların stabilitelerinin karşılaştırılması ile elde edilen p değerleri . 127 Tablo 41 : İn vivo çalışmalarda tavşanlara uygulanan 99mTcZoledronik Asitin farklı kemiklerdeki tutulumlarından elde edilen Hedef/BG oranlarına ait p değeri . 128
XII12. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


12. SAYFA ICERIGI

Tablo 24 : 0,05 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. 94 Tablo 25 : 0,05 mg Zoledronik Asit, sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür, 1 mCi 99mTc ve farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan formülasyonların radyokimyasal saflık kontrolü çalışmasına ait sonuçlar. . 94 Tablo 26 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. 95 Tablo 27 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,5 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. 97 Tablo 28 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve asitli ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 99 Tablo 29 : Farklı Askorbik Asit miktarları ile hazırlanan, 0,05 mg Zoledronik Asit ve sulu ortamda çözündürülmüş 0,004 mg Kalay Klorür ve 1 mCi 99mTc içeren 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının 6 saatlik in vitro stabilitesi. . 101 Tablo 30 : Farklı pH’lardaki Zoledronik Asit formülasyonlarının radyokimyasal saflık kontrolü çalışmalarına ait sonuçlar. . 103 Tablo 31 : pH’ın işaretleme verimine etkisi. . 103 Tablo 32 : Sulu ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan formülasyonların pH değerleri ve stabilitesi. . 104 Tablo 33 : Asitli ortamda çözünmüş farklı Kalay Klorür miktarları ile hazırlanan formülasyonların pH değerleri ve stabilitesi. . 105 Tablo 34 : pH’ın stabiliteye etkisi. . 106 Tablo 35 : İn vivo çalışmada kullanılmaya uygun görülen formülasyonun 6 saatlik stabilitesi. . 107 Tablo 36 : 0,5 mg Zoledronik Asit, asitli ortamda çözündürülmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,005 mg Askorbik Asit ve 3 mCi 99mTc içeren optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun oda sıcaklığında 10 saatlik in vitro stabilitesi. . 108 Tablo 37 : İn vivo çalışmada tavşanlara uygulanmak üzere hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit içeren formülasyonun radyokimyasal saflık kontrolüne ait veriler. 109 Tablo 38 : 99mTcZoledronik Asitin tavşanlara i.v. enjeksiyonundan sonra elde edilen Hedef/BG oranları. 112 Tablo 39 : Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş aynı miktarda Kalay Klorür içeren formülasyonların stabilitelerinin karşılaştırılması ile elde edilen p değerleri . 125 Tablo 40 : Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile indirgenen aynı aktiviteli 99mTc içeren formülasyonların stabilitelerinin karşılaştırılması ile elde edilen p değerleri . 127 Tablo 41 : İn vivo çalışmalarda tavşanlara uygulanan 99mTcZoledronik Asitin farklı kemiklerdeki tutulumlarından elde edilen Hedef/BG oranlarına ait p değeri . 128
XII
single.php