0,1 M NaOH kullanılarak pH ayarı yapılan çalışmalarda formülasyonun pH değerinin stabilite üzerinde belirgin bir fark yaratmadığı gözlendi.
3.3 İn Vivo Çalışmalarda Kullanılan Formülasyona Ait
Bulgular
Yapılan çalışmalar sonucunda Zoledronik Asitin 99mTc ile işaretlenmesinde optimum olarak belirlenen formülasyona ait madde miktarları; 0,05 mg Zoledronik Asit, 0,04 mg Kalay Klorür, 0,005 mg Askorbik Asit ve 3 mCi 99mTc olarak bulundu. 99mTc-Zoledronik Asit kompleksinin işaretleme veriminin %96nın üzerinde olduğu ve oda sıcaklığında (253 C) 6 saat boyunca stabil olduğu görüldü. Optimum formülasyonun radyokimyasal saflık kontrolüne ve 6 saatlik in vitro stabilite çalışmasına ait sonuçlar Tablo 35te verildi .
Tablo 35 : İn vivo çalışmada kullanılmaya uygun görülen formülasyonun 6 saatlik stabilitesi.

Zaman Başlangıç

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(Saat)

Ortalama İşaretleme
95,310,42 95,610,51 96,490,50 95,561,15 96,350,48 95,550,25 96,791,26 Verimi
(%)
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

Optimum formülasyonun oda sıcaklığında (253 C) 10 saatlik stabilitesi incelediğinde, formülasyonun stabilitesinin 10 saat boyunca bozulmadığı ve 6 saatlik

107120. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


120. SAYFA ICERIGI

0,1 M NaOH kullanılarak pH ayarı yapılan çalışmalarda formülasyonun pH değerinin stabilite üzerinde belirgin bir fark yaratmadığı gözlendi.
3.3 İn Vivo Çalışmalarda Kullanılan Formülasyona Ait
Bulgular
Yapılan çalışmalar sonucunda Zoledronik Asitin 99mTc ile işaretlenmesinde optimum olarak belirlenen formülasyona ait madde miktarları; 0,05 mg Zoledronik Asit, 0,04 mg Kalay Klorür, 0,005 mg Askorbik Asit ve 3 mCi 99mTc olarak bulundu. 99mTc-Zoledronik Asit kompleksinin işaretleme veriminin %96nın üzerinde olduğu ve oda sıcaklığında (253 C) 6 saat boyunca stabil olduğu görüldü. Optimum formülasyonun radyokimyasal saflık kontrolüne ve 6 saatlik in vitro stabilite çalışmasına ait sonuçlar Tablo 35te verildi .
Tablo 35 : İn vivo çalışmada kullanılmaya uygun görülen formülasyonun 6 saatlik stabilitesi.

Zaman Başlangıç

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(Saat)

Ortalama İşaretleme
95,310,42 95,610,51 96,490,50 95,561,15 96,350,48 95,550,25 96,791,26 Verimi
(%)
Değerler (ortalama standart sapma) (n=3) olarak verildi.

Optimum formülasyonun oda sıcaklığında (253 C) 10 saatlik stabilitesi incelediğinde, formülasyonun stabilitesinin 10 saat boyunca bozulmadığı ve 6 saatlik

107
single.php