İn vivo çalışmalarda tavşanlara uygulanmak üzere hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin radyokimyasal saflık kontrolüne ait sonuçlar Tablo 37de tatbikten sonra aseton ve serum fizyolojikte sürüklenen plakların kromatogramları Şekil 59 ve Şekil 60da verildi.

Tablo 37 : İn vivo çalışmada tavşanlara uygulanmak üzere hazırlanan 99mTcZoledronik Asit içeren formülasyonun radyokimyasal saflık kontrolüne ait veriler.

Radyokimyasal Safsızlık Miktarı (%)

Radyokimyasal Saflık Miktarı (%)

99mTcO4-

99mTcO2

99mTc-Zoledronik Asit

0,34 1,56

98,10

109122. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


122. SAYFA ICERIGI

İn vivo çalışmalarda tavşanlara uygulanmak üzere hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asitin radyokimyasal saflık kontrolüne ait sonuçlar Tablo 37de tatbikten sonra aseton ve serum fizyolojikte sürüklenen plakların kromatogramları Şekil 59 ve Şekil 60da verildi.

Tablo 37 : İn vivo çalışmada tavşanlara uygulanmak üzere hazırlanan 99mTcZoledronik Asit içeren formülasyonun radyokimyasal saflık kontrolüne ait veriler.

Radyokimyasal Safsızlık Miktarı (%)

Radyokimyasal Saflık Miktarı (%)

99mTcO4-

99mTcO2

99mTc-Zoledronik Asit

0,34 1,56

98,10

109
single.php