3.4 İn Vivo Çalışmalara Ait Bulgular
99mTcZoledronik Asitin Bölüm 2.3te anlatıldığı şekilde hazırlanan enjeksiyonluk çözeltisi yöntem 2.5.3.te anlatıldığı gibi hayvanlara uygulandı. i.v. enjeksiyondan hemen sonra gama kamera ile 1 dakikalık dinamik, 60., 120. ve 180. dakikalarda 1 dakikalık statik görüntüler alındı. Ayrıca 180. dakikadaki ölçümün hemen ardından tavşanların mesanelerinin üstüne kurşun zırh yerleştirilerek bir dakikalık statik görüntüleri alındı. Elde edilen görüntüler üzerinde bilgisayar ortamında çalışılarak radyoaktivitenin toplandığı bölgelerde ilgi alanları (ROI) çizildi. Piksel başına düşen sayımlar hesaplandı ve Hedef/Background (BG) oranları
bulundu.

Tablo 38 : 99mTcZoledronik Asitin tavşanlara i.v. enjeksiyonundan sonra elde edilen Hedef/BG oranları.

Enjeksiyondan sonra geçen zaman ( Dakika)

Hedef

60. 120. 180. 180. (Zırhlı)

Omuz

2,110,70 2,952,49 2,951,15

5,432,48

Torakal Vertebra 2,100,87 2,384,72 1,971,17

2,692,52

Böbrek

4,962,02 6,355,97 6,634,14 10,531,15

Vertebra

2,880,82 3,211,84 3,030,40

7,174,17

Mesane

15,154,15 17,9317,29 21,1534,81

Distal Epifiz

2,150,53 3,001,60 3,361,14

6,742,85

Proksimal Epifiz

1,790,52 2,271,79 2,260,84

4,301,41

Karaciğer

1,040,18 1,200,32 1,100,29

1,590,40

Değerler (ortalama standart sapma) (n=4) olarak verildi.

Kemiklerde görülen 3 saatlik Hedef/BG oranları istatistiksel analiz yapılarak

karşılaştırıldığında 99mTcZoledronik Asitin farklı kemiklerdeki dağılımları arasında anlamlı

fark görülmedi (p>0,05).

112125. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


125. SAYFA ICERIGI

3.4 İn Vivo Çalışmalara Ait Bulgular
99mTcZoledronik Asitin Bölüm 2.3te anlatıldığı şekilde hazırlanan enjeksiyonluk çözeltisi yöntem 2.5.3.te anlatıldığı gibi hayvanlara uygulandı. i.v. enjeksiyondan hemen sonra gama kamera ile 1 dakikalık dinamik, 60., 120. ve 180. dakikalarda 1 dakikalık statik görüntüler alındı. Ayrıca 180. dakikadaki ölçümün hemen ardından tavşanların mesanelerinin üstüne kurşun zırh yerleştirilerek bir dakikalık statik görüntüleri alındı. Elde edilen görüntüler üzerinde bilgisayar ortamında çalışılarak radyoaktivitenin toplandığı bölgelerde ilgi alanları (ROI) çizildi. Piksel başına düşen sayımlar hesaplandı ve Hedef/Background (BG) oranları
bulundu.

Tablo 38 : 99mTcZoledronik Asitin tavşanlara i.v. enjeksiyonundan sonra elde edilen Hedef/BG oranları.

Enjeksiyondan sonra geçen zaman ( Dakika)

Hedef

60. 120. 180. 180. (Zırhlı)

Omuz

2,110,70 2,952,49 2,951,15

5,432,48

Torakal Vertebra 2,100,87 2,384,72 1,971,17

2,692,52

Böbrek

4,962,02 6,355,97 6,634,14 10,531,15

Vertebra

2,880,82 3,211,84 3,030,40

7,174,17

Mesane

15,154,15 17,9317,29 21,1534,81

Distal Epifiz

2,150,53 3,001,60 3,361,14

6,742,85

Proksimal Epifiz

1,790,52 2,271,79 2,260,84

4,301,41

Karaciğer

1,040,18 1,200,32 1,100,29

1,590,40

Değerler (ortalama standart sapma) (n=4) olarak verildi.

Kemiklerde görülen 3 saatlik Hedef/BG oranları istatistiksel analiz yapılarak

karşılaştırıldığında 99mTcZoledronik Asitin farklı kemiklerdeki dağılımları arasında anlamlı

fark görülmedi (p>0,05).

112
single.php