3.5 İzotoni Testine Ait Bulgular
30 dakika bekledikten sonra 1500 devirde 5 dakika santrifüjlenen örneklerde, eritrositlerin distile su içinde hemolize uğradığı, optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunda, sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonunda (0,05 mg Zoledronik Asit, suda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,005 mg Askorbik Asit, 3 mCi 99mTc) ve % 0,9 NaCl çözeltisi içinde hemolize uğramadan çöktüğü gözlendi. Santrifüjlenen tüplere ait görüntü Şekil 73te verildi.
Şekil 73 : Izotoni testinde 30 dakika bekledikten sonra 1500 devirde 5 dakika santrifüjlenen tüpler.
Tüplerin her birinden alınan örnekler mikroskopta incelendiğinde, distile su içindeki eritrositlerin parçalandığı, her iki 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunda ise % 0,9 NaCl çözeltisi içinde olduğu gibi parçalanmadan kaldıkları gözlendi. Mikroskoptan alınan görüntüler Şekil 74te verildi.
123136. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


136. SAYFA ICERIGI

3.5 İzotoni Testine Ait Bulgular
30 dakika bekledikten sonra 1500 devirde 5 dakika santrifüjlenen örneklerde, eritrositlerin distile su içinde hemolize uğradığı, optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunda, sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTcZoledronik Asit formülasyonunda (0,05 mg Zoledronik Asit, suda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür, 0,005 mg Askorbik Asit, 3 mCi 99mTc) ve % 0,9 NaCl çözeltisi içinde hemolize uğramadan çöktüğü gözlendi. Santrifüjlenen tüplere ait görüntü Şekil 73te verildi.
Şekil 73 : Izotoni testinde 30 dakika bekledikten sonra 1500 devirde 5 dakika santrifüjlenen tüpler.
Tüplerin her birinden alınan örnekler mikroskopta incelendiğinde, distile su içindeki eritrositlerin parçalandığı, her iki 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunda ise % 0,9 NaCl çözeltisi içinde olduğu gibi parçalanmadan kaldıkları gözlendi. Mikroskoptan alınan görüntüler Şekil 74te verildi.
123
single.php