1 Nolu Tüp

2 Nolu Tüp

3 Nolu Tüp

4 Nolu Tüp

Şekil 74 : Santrifüjlenen tüplerden alınan ve mikroskopta incelenen eritrosit örnekleri (1 Nolu Tüp : Distile sudaki eritrositler, 2 Nolu Tüp : Serum Fizyolojikteki eritrositler, 3 Nolu Tüp : Optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonundaki eritrositler, 4 Nolu Tüp : Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonundaki
eritrositler)

3.6 İstatistiksel Analiz Testlerine Ait Bulgular
Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş aynı miktarda Kalay Klorür içeren
formülasyonların stabilitelerinin istatistiksel analiz yöntemleriyle karşılaştırılması
sonucu elde edilen p değerleri Tablo 39da verildi.

124137. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


137. SAYFA ICERIGI

1 Nolu Tüp

2 Nolu Tüp

3 Nolu Tüp

4 Nolu Tüp

Şekil 74 : Santrifüjlenen tüplerden alınan ve mikroskopta incelenen eritrosit örnekleri (1 Nolu Tüp : Distile sudaki eritrositler, 2 Nolu Tüp : Serum Fizyolojikteki eritrositler, 3 Nolu Tüp : Optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonundaki eritrositler, 4 Nolu Tüp : Sulu ortamda çözünmüş Kalay Klorür ile hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonundaki
eritrositler)

3.6 İstatistiksel Analiz Testlerine Ait Bulgular
Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş aynı miktarda Kalay Klorür içeren
formülasyonların stabilitelerinin istatistiksel analiz yöntemleriyle karşılaştırılması
sonucu elde edilen p değerleri Tablo 39da verildi.

124
single.php