Tablo 39 : Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş aynı miktarda Kalay Klorür içeren formülasyonların stabilitelerinin karşılaştırılması ile elde edilen p değerleri
Kalay Klorür Miktarı (mg)

Zaman (Saat)

0,001

0,0025

0,005

0,01

0,02

99mTc-Zoledronik Asit (%)

0,04

Asitli Sulu Asitli Sulu Asitli Sulu Asitli Sulu Asitli Sulu Asitli Sulu

Başlangıç

47,86 2,75

48,97 2,03

81,59 0,87

71,38 2,23

91,82 0,43

92,51 1,35

95,39 96,13 0,14 0,87

97,63 0,32

96,41 1,19

97,86 0,32

97,42 0,27

1.

47,05 54,61 76,88 76,36 90,71 90,31 95,28 96,73 97,13 95,16 97,23 96,59 2,82 1,70 2,39 1,63 0,54 2,31 1,14 0,67 0,17 2,02 0,72 0,24

2.

33,88 53,99 60,93 65,50 86,20 93,53 94,31 96,81 96,45 97,77 97,14 97,70 2,06 0,79 0,37 1,63 0,79 1,90 0,66 0,42 0,29 0,61 0,41 0,74

3.

23,30 52,17 42,80 70,44 76,69 93,87 92,08 93,22 97,47 95,24 98,59 97,38 1,53 2,84 1,42 1,35 0,07 1,29 0,88 2,45 0,68 2,88 0,19 0,42

4.

16,66 39,93 27,90 59,18 71,59 90,57 85,98 92,99 94,71 92,90 97,45 96,33 0,77 0,89 0,53 0,37 1,90 2,49 0,41 0,38 0,31 0,84 0,41 0,36

5.

13,28 36,34 24,49 50,36 57,48 92,89 76,38 95,96 93,71 97,23 97,03 96,64 0,95 1,34 1,64 0,75 1,05 0,52 0,12 0,43 0,45 0,48 0,28 0,26

6.

10,77 25,41 21,91 43,83 44,93 90,70 71,17 95,76 90,04 94,75 96,17 95,88 0,15 1,79 0,77 1,34 1,73 1,45 1,43 0,20 1,72 1,18 0,60 0,38

p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05

0,001 mg Kalay Klorürün asitli ortamda ve sulu ortamda çözündürülmesiyle hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).

0,02 mg Kalay Klorürün asitli ortamda ve sulu ortamda çözündürülmesiyle hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).

0,04 mg Kalay Klorürün asitli ortamda ve sulu ortamda çözündürülmesiyle hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).
125138. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


138. SAYFA ICERIGI

Tablo 39 : Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş aynı miktarda Kalay Klorür içeren formülasyonların stabilitelerinin karşılaştırılması ile elde edilen p değerleri
Kalay Klorür Miktarı (mg)

Zaman (Saat)

0,001

0,0025

0,005

0,01

0,02

99mTc-Zoledronik Asit (%)

0,04

Asitli Sulu Asitli Sulu Asitli Sulu Asitli Sulu Asitli Sulu Asitli Sulu

Başlangıç

47,86 2,75

48,97 2,03

81,59 0,87

71,38 2,23

91,82 0,43

92,51 1,35

95,39 96,13 0,14 0,87

97,63 0,32

96,41 1,19

97,86 0,32

97,42 0,27

1.

47,05 54,61 76,88 76,36 90,71 90,31 95,28 96,73 97,13 95,16 97,23 96,59 2,82 1,70 2,39 1,63 0,54 2,31 1,14 0,67 0,17 2,02 0,72 0,24

2.

33,88 53,99 60,93 65,50 86,20 93,53 94,31 96,81 96,45 97,77 97,14 97,70 2,06 0,79 0,37 1,63 0,79 1,90 0,66 0,42 0,29 0,61 0,41 0,74

3.

23,30 52,17 42,80 70,44 76,69 93,87 92,08 93,22 97,47 95,24 98,59 97,38 1,53 2,84 1,42 1,35 0,07 1,29 0,88 2,45 0,68 2,88 0,19 0,42

4.

16,66 39,93 27,90 59,18 71,59 90,57 85,98 92,99 94,71 92,90 97,45 96,33 0,77 0,89 0,53 0,37 1,90 2,49 0,41 0,38 0,31 0,84 0,41 0,36

5.

13,28 36,34 24,49 50,36 57,48 92,89 76,38 95,96 93,71 97,23 97,03 96,64 0,95 1,34 1,64 0,75 1,05 0,52 0,12 0,43 0,45 0,48 0,28 0,26

6.

10,77 25,41 21,91 43,83 44,93 90,70 71,17 95,76 90,04 94,75 96,17 95,88 0,15 1,79 0,77 1,34 1,73 1,45 1,43 0,20 1,72 1,18 0,60 0,38

p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05

0,001 mg Kalay Klorürün asitli ortamda ve sulu ortamda çözündürülmesiyle hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).

0,02 mg Kalay Klorürün asitli ortamda ve sulu ortamda çözündürülmesiyle hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).

0,04 mg Kalay Klorürün asitli ortamda ve sulu ortamda çözündürülmesiyle hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).
125
single.php