0,0025 mg Kalay Klorürün asitli ortamda ve sulu ortamda çözündürülmesiyle hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). 0,005 mg Kalay Klorürün asitli ortamda ve sulu ortamda çözündürülmesiyle hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). 0,01 mg Kalay Klorürün asitli ortamda ve sulu ortamda çözündürülmesiyle hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile indirgenen aynı aktiviteli 99mTc içeren formülasyonlar arasında yapılan istatistiksel değerlendirmede elde edilen p değerleri Tablo 40ta verildi. 126139. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


139. SAYFA ICERIGI

0,0025 mg Kalay Klorürün asitli ortamda ve sulu ortamda çözündürülmesiyle hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). 0,005 mg Kalay Klorürün asitli ortamda ve sulu ortamda çözündürülmesiyle hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). 0,01 mg Kalay Klorürün asitli ortamda ve sulu ortamda çözündürülmesiyle hazırlanan 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonların stabiliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile indirgenen aynı aktiviteli 99mTc içeren formülasyonlar arasında yapılan istatistiksel değerlendirmede elde edilen p değerleri Tablo 40ta verildi. 126
single.php