Giriş – Amaç
Günümüzde kemik metastazı ve diğer kemik hastalıklarının araştırılmasında yaygın olarak kemik sintigrafisi kullanılmaktadır. Direkt grafiyle elde edilen verilere ek olarak kemik sintigrafisi; kemiğin kan akımı, kemik metabolizması ve yıkımı gibi fizyolojik bilgileri elde edebilme imkanı tanımaktadır.
Kemik görüntüleme amacıyla en sık kullanılan radyofarmasötik 99mTc-Metilen Difosfonat (99mTcMDP) kompleksidir. Hidroksi Metilen Difosfonat (HMDP) ve Etilen Difosfonat (EHDP) uygulamaya sonradan giren ve kullanılmaya devam eden diğer kemik radyofarmasötikleridir. Kemik radyofarmasötikleri ile yapılan çalışmalar radyofarmasötiğin osteoblast aktivitesine bağlı olarak kemikte tutulumuna dayanır.
Zoledronik Asit osteoklast aktivitesini ve kemik rezorpsiyonunu inhibe eden, yapısında azot atomu taşıyan bir bifosfonattır. Güçlü bir kemik rezorpsiyonu inhibitörüdür, hidroksiapatit kristallerine yüksek afinite gösterir ve mineralize kemik yüzeyine güçlü bir şekilde bağlanır. Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisinde, antineoplastik tedaviye ek olarak solid tümörlerin metastatik kemik lezyonlarında ve multipl myelomda endikedir.
Bu çalışmanın amacı, osteoporoz, Paget Hastalığı ve diğer kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılan Zoledronik Asitin, terapötik dozdan daha düşük miktarlarının nükleer tıp uygulamalarında kullanılabilecek yeni bir kemik görüntüleme ajanı geliştirmek amacıyla 99mTc ile işaretlenmesi ve farklı deneysel koşulların (etken madde miktarı, indirgen ajan miktarı, antioksidan madde miktarı, radyoaktivite miktarı ve pH değerinin) 99mTcZoledronik Asit kompleksinin işaretleme verimi üzerine etkisinin ve 99mTcZoledronik Asitin tavşanlardaki kemik görüntüleme potansiyelinin incelenmesidir.14. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


14. SAYFA ICERIGI

Giriş – Amaç
Günümüzde kemik metastazı ve diğer kemik hastalıklarının araştırılmasında yaygın olarak kemik sintigrafisi kullanılmaktadır. Direkt grafiyle elde edilen verilere ek olarak kemik sintigrafisi; kemiğin kan akımı, kemik metabolizması ve yıkımı gibi fizyolojik bilgileri elde edebilme imkanı tanımaktadır.
Kemik görüntüleme amacıyla en sık kullanılan radyofarmasötik 99mTc-Metilen Difosfonat (99mTcMDP) kompleksidir. Hidroksi Metilen Difosfonat (HMDP) ve Etilen Difosfonat (EHDP) uygulamaya sonradan giren ve kullanılmaya devam eden diğer kemik radyofarmasötikleridir. Kemik radyofarmasötikleri ile yapılan çalışmalar radyofarmasötiğin osteoblast aktivitesine bağlı olarak kemikte tutulumuna dayanır.
Zoledronik Asit osteoklast aktivitesini ve kemik rezorpsiyonunu inhibe eden, yapısında azot atomu taşıyan bir bifosfonattır. Güçlü bir kemik rezorpsiyonu inhibitörüdür, hidroksiapatit kristallerine yüksek afinite gösterir ve mineralize kemik yüzeyine güçlü bir şekilde bağlanır. Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisinde, antineoplastik tedaviye ek olarak solid tümörlerin metastatik kemik lezyonlarında ve multipl myelomda endikedir.
Bu çalışmanın amacı, osteoporoz, Paget Hastalığı ve diğer kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılan Zoledronik Asitin, terapötik dozdan daha düşük miktarlarının nükleer tıp uygulamalarında kullanılabilecek yeni bir kemik görüntüleme ajanı geliştirmek amacıyla 99mTc ile işaretlenmesi ve farklı deneysel koşulların (etken madde miktarı, indirgen ajan miktarı, antioksidan madde miktarı, radyoaktivite miktarı ve pH değerinin) 99mTcZoledronik Asit kompleksinin işaretleme verimi üzerine etkisinin ve 99mTcZoledronik Asitin tavşanlardaki kemik görüntüleme potansiyelinin incelenmesidir.
single.php