Tablo 40 : Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile indirgenen aynı aktiviteli 99mTc içeren formülasyonların stabilitelerinin karşılaştırılması ile elde edilen p değerleri

99mTc Aktivitesi Miktarı (mCi)

Zaman (Saat)

12

5

99mTc-Zoledronik Asit (%)

Asitli

Sulu

Asitli

Sulu

Asitli

Sulu

Başlangıç 97,860,32 97,420,27 96,070,13 94,790,97 96,570,21 94,611,95 1. 97,230,72 96,590,24 97,100,36 95,800,63 96,301,15 94,820,33 2. 97,140,41 97,700,74 95,110,30 95,210,56 95,231,14 94,450,66

3. 98,590,19 97,380,42 95,861,59 93,490,70 87,930,97 79,271,36 4. 97,450,41 96,330,36 97,300,29 84,831,03 88,190,58 74,251,56 5. 97,030,28 96,640,26 95,980,29 80,020,36 86,141,68 64,112,28 6. 96,170,60 95,880,38 95,980,76 70,692,81 79,862,39 61,220,75

p>0,05

p<0,05 p<0,05 Aynı aktivitede 99mTc ile işaretlenen formülasyonlardan 1 mCi 99mTc ile işaretlenen 0,04 mg Kalay Klorürün asitli ortamda çözündüğü formülasyon ile sulu ortamda çözündüğü formülasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).
2 mCi 99mTc ile işaretlenen 0,04 mg Kalay Klorürün asitli ortamda çözündüğü formülasyon ile sulu ortamda çözündüğü formülasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). 127140. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


140. SAYFA ICERIGI

Tablo 40 : Asitli ortamda ve sulu ortamda çözünmüş 0,04 mg Kalay Klorür ile indirgenen aynı aktiviteli 99mTc içeren formülasyonların stabilitelerinin karşılaştırılması ile elde edilen p değerleri

99mTc Aktivitesi Miktarı (mCi)

Zaman (Saat)

12

5

99mTc-Zoledronik Asit (%)

Asitli

Sulu

Asitli

Sulu

Asitli

Sulu

Başlangıç 97,860,32 97,420,27 96,070,13 94,790,97 96,570,21 94,611,95 1. 97,230,72 96,590,24 97,100,36 95,800,63 96,301,15 94,820,33 2. 97,140,41 97,700,74 95,110,30 95,210,56 95,231,14 94,450,66

3. 98,590,19 97,380,42 95,861,59 93,490,70 87,930,97 79,271,36 4. 97,450,41 96,330,36 97,300,29 84,831,03 88,190,58 74,251,56 5. 97,030,28 96,640,26 95,980,29 80,020,36 86,141,68 64,112,28 6. 96,170,60 95,880,38 95,980,76 70,692,81 79,862,39 61,220,75

p>0,05

p<0,05 p<0,05 Aynı aktivitede 99mTc ile işaretlenen formülasyonlardan 1 mCi 99mTc ile işaretlenen 0,04 mg Kalay Klorürün asitli ortamda çözündüğü formülasyon ile sulu ortamda çözündüğü formülasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).
2 mCi 99mTc ile işaretlenen 0,04 mg Kalay Klorürün asitli ortamda çözündüğü formülasyon ile sulu ortamda çözündüğü formülasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). 127
single.php