5 mCi 99mTc ile işaretlenen 0,04 mg Kalay Klorürün asitli ortamda çözündüğü formülasyon ile sulu ortamda çözündüğü formülasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). İn vivo çalışmalarda tavşanlara uygulanan 99mTcZoledronik Asitin farklı kemiklerdeki tutulumlarında yapılan istatistiksel analiz çalışmalarında elde edilen p değerleri Tablo 41de verildi. Tablo 41 : İn vivo çalışmalarda tavşanlara uygulanan 99mTcZoledronik Asitin farklı kemiklerdeki tutulumlarından elde edilen Hedef/BG oranlarına ait p değeri Hedef Zaman (Saat) 1. 2. 3. Omuz 2,110,70 2,952,49 2,951,15 Torakal Vertebra 2,100,87 2,384,72 1,971,17 Vertebra 2,880,82 3,211,84 3,030,40 Distal Epifiz 2,150,53 3,001,60 3,361,14 Proksimal Epifiz 1,790,52 2,271,79 2,260,84 p>0,05

99mTc-Zoledronik Asitin omuz, torakal vertebra, vertebra, distal epifiz ve proksimal epifiz tutulumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).

128141. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


141. SAYFA ICERIGI

5 mCi 99mTc ile işaretlenen 0,04 mg Kalay Klorürün asitli ortamda çözündüğü formülasyon ile sulu ortamda çözündüğü formülasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). İn vivo çalışmalarda tavşanlara uygulanan 99mTcZoledronik Asitin farklı kemiklerdeki tutulumlarında yapılan istatistiksel analiz çalışmalarında elde edilen p değerleri Tablo 41de verildi. Tablo 41 : İn vivo çalışmalarda tavşanlara uygulanan 99mTcZoledronik Asitin farklı kemiklerdeki tutulumlarından elde edilen Hedef/BG oranlarına ait p değeri Hedef Zaman (Saat) 1. 2. 3. Omuz 2,110,70 2,952,49 2,951,15 Torakal Vertebra 2,100,87 2,384,72 1,971,17 Vertebra 2,880,82 3,211,84 3,030,40 Distal Epifiz 2,150,53 3,001,60 3,361,14 Proksimal Epifiz 1,790,52 2,271,79 2,260,84 p>0,05

99mTc-Zoledronik Asitin omuz, torakal vertebra, vertebra, distal epifiz ve proksimal epifiz tutulumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05).

128
single.php