TARTIŞMA – SONUÇ
Nükleer tıpta sıklıkla görüntüleme amacıyla kullanılan radyofarmasötikler, diğer görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak hem anatomik hem de fizyolojik veri elde edilebilmesi olanağı sağlar.
Günümüzde tüm nükleer tıp uygulamalarının yaklaşık üçte birini kemik sintigrafisi çalışmaları oluşturmaktadır (65). Tanısal amaçlı kemik sintigrafisi uygulamalarında en çok kullanılan radyofarmasötikler ise 99mTc ile işaretli bifosfonatlardır (57). 99mTc ile işaretli bifosfonatlardan rutinde en sık kullanılan 99mTc-MDPdir. EHDP ve HDP kullanımda olan diğer kemik radyofarmasötikleridir. Osteojenik aktivite dışında bifosfonatların kemikte tutulumu, kimyasal yapısı; metilen köprüsüne bağlı substituentlerle ile ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda rutinde kullanılan bifosfonatlar içinde HDPnin kemikte diğer bifosfonatlara göre daha iyi tutulduğu gözlenmiştir (102).
Zoledronik Asit malign hiperkalsemi ve multipl myelomada endikedir. Standart antineoplastik terapiye ek olarak solid tümörlerin tedavisinde kullanılan bir bifosfonattır. Hidroksiapatit kristallerine yüksek afinite gösterir ve mineralize kemik yüzeyine güçlü bir şekilde bağlanır ve uzun süre tutulumu devam eder. Intravenöz uygulamadan hemen sonra plazma konsantrasyonu üriner atılıma bağlı olarak düşer (16, 51). Zoledronik Asit ve yapısında N atomu taşıyan diğer bifosfonatlar, taşımayanlara göre daha güçlü kemik rezorpsiyonu inhibitörüdürler.Yapılan çalışmalarda Azot içeren bifosfonatların antirezorptif özelliklerine bağlı indirekt etkilerinden ayrı olarak direkt antitümör etkiye sahip olabileceği gösterilmiştir. (31). Bu özelliklerinden dolayı 99mTcZoledronik Asit ideal bir tanısal amaçlı kemik radyofarmasötiği olma potansiyeline sahip olabilir.
130143. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


143. SAYFA ICERIGI

TARTIŞMA – SONUÇ
Nükleer tıpta sıklıkla görüntüleme amacıyla kullanılan radyofarmasötikler, diğer görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak hem anatomik hem de fizyolojik veri elde edilebilmesi olanağı sağlar.
Günümüzde tüm nükleer tıp uygulamalarının yaklaşık üçte birini kemik sintigrafisi çalışmaları oluşturmaktadır (65). Tanısal amaçlı kemik sintigrafisi uygulamalarında en çok kullanılan radyofarmasötikler ise 99mTc ile işaretli bifosfonatlardır (57). 99mTc ile işaretli bifosfonatlardan rutinde en sık kullanılan 99mTc-MDPdir. EHDP ve HDP kullanımda olan diğer kemik radyofarmasötikleridir. Osteojenik aktivite dışında bifosfonatların kemikte tutulumu, kimyasal yapısı; metilen köprüsüne bağlı substituentlerle ile ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda rutinde kullanılan bifosfonatlar içinde HDPnin kemikte diğer bifosfonatlara göre daha iyi tutulduğu gözlenmiştir (102).
Zoledronik Asit malign hiperkalsemi ve multipl myelomada endikedir. Standart antineoplastik terapiye ek olarak solid tümörlerin tedavisinde kullanılan bir bifosfonattır. Hidroksiapatit kristallerine yüksek afinite gösterir ve mineralize kemik yüzeyine güçlü bir şekilde bağlanır ve uzun süre tutulumu devam eder. Intravenöz uygulamadan hemen sonra plazma konsantrasyonu üriner atılıma bağlı olarak düşer (16, 51). Zoledronik Asit ve yapısında N atomu taşıyan diğer bifosfonatlar, taşımayanlara göre daha güçlü kemik rezorpsiyonu inhibitörüdürler.Yapılan çalışmalarda Azot içeren bifosfonatların antirezorptif özelliklerine bağlı indirekt etkilerinden ayrı olarak direkt antitümör etkiye sahip olabileceği gösterilmiştir. (31). Bu özelliklerinden dolayı 99mTcZoledronik Asit ideal bir tanısal amaçlı kemik radyofarmasötiği olma potansiyeline sahip olabilir.
130
single.php