Bu çalışmada Zoledronik Asitin 99mTc ile doğrudan işaretleme yönteminde oluşan işaretleme verimine, etkin madde, Kalay Klorür, Askorbik Asit, 99mTc aktivitesi ve pHın etkisi incelendi ve in vivo çalışmalarda kullanılmak için geliştirilen optimum formülasyonla tavşanlarda gama kamera ile görüntüleme çalışmaları yapıldı.
Zoledronik Asitin tanısında FT-IR, UV spektrum ve erime derecesi tayini deneyleri yapıldı. Maddenin FT-IR spektrumu literatür (47, 74) verileri doğrultusunda yorumlandığında Zoledronik Asite ait işlevsel grupların spektrumda görüldüğü, erime derecesinin de literatür (49) ile uyumlu olduğu gözlendi.
99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun geliştirilmesinde, Zoledronik Asit molekülü 99mTc radyonüklidi ile benzer çalışmalarda (3, 5) olduğu gibi yabancı işaretin moleküle girişi yöntemiyle işaretlendi. Bu yöntemle yapılan işaretlemede 99mTc radyonüklidi ve Zoledronik Asit ligandı arasında kovalent bağlar (82) oluştuğu yorumu yapıldı.
Deneysel koşulların etkisinin araştırıldığı çalışmalarda formülasyonların içerdiği radyokimyasal safsızlık oranları TLC Scanner kullanılarak belirlenerek in vivo çalışmalarda kullanılacak formülasyonda kullanılacak madde miktarları için optimum miktarlar saptandı. Radyokimyasal safsızlıklar gama sintigrafi çalışmalarında görüntü kalitesini bozacağı için (82, 100) optimum formülasyonda en düşük miktarda safsızlık olması ve zamanla safsızlık oranının artmaması hedeflendi.
Optimum formülasyonun fiziksel özellikleri değerlendirildiğinde, formülasyonun berrak ve renksiz olduğu ve gözle görünür herhangi bir partikül taşımadığı ve bu açıdan radyofarmasötiklerin kalite kontrol testlerinde aranan özelliklere (46, 82) uyduğu gözlendi.
131144. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


144. SAYFA ICERIGI

Bu çalışmada Zoledronik Asitin 99mTc ile doğrudan işaretleme yönteminde oluşan işaretleme verimine, etkin madde, Kalay Klorür, Askorbik Asit, 99mTc aktivitesi ve pHın etkisi incelendi ve in vivo çalışmalarda kullanılmak için geliştirilen optimum formülasyonla tavşanlarda gama kamera ile görüntüleme çalışmaları yapıldı.
Zoledronik Asitin tanısında FT-IR, UV spektrum ve erime derecesi tayini deneyleri yapıldı. Maddenin FT-IR spektrumu literatür (47, 74) verileri doğrultusunda yorumlandığında Zoledronik Asite ait işlevsel grupların spektrumda görüldüğü, erime derecesinin de literatür (49) ile uyumlu olduğu gözlendi.
99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun geliştirilmesinde, Zoledronik Asit molekülü 99mTc radyonüklidi ile benzer çalışmalarda (3, 5) olduğu gibi yabancı işaretin moleküle girişi yöntemiyle işaretlendi. Bu yöntemle yapılan işaretlemede 99mTc radyonüklidi ve Zoledronik Asit ligandı arasında kovalent bağlar (82) oluştuğu yorumu yapıldı.
Deneysel koşulların etkisinin araştırıldığı çalışmalarda formülasyonların içerdiği radyokimyasal safsızlık oranları TLC Scanner kullanılarak belirlenerek in vivo çalışmalarda kullanılacak formülasyonda kullanılacak madde miktarları için optimum miktarlar saptandı. Radyokimyasal safsızlıklar gama sintigrafi çalışmalarında görüntü kalitesini bozacağı için (82, 100) optimum formülasyonda en düşük miktarda safsızlık olması ve zamanla safsızlık oranının artmaması hedeflendi.
Optimum formülasyonun fiziksel özellikleri değerlendirildiğinde, formülasyonun berrak ve renksiz olduğu ve gözle görünür herhangi bir partikül taşımadığı ve bu açıdan radyofarmasötiklerin kalite kontrol testlerinde aranan özelliklere (46, 82) uyduğu gözlendi.
131
single.php