pHın formülasyonun işaretleme verimine etkisi araştılırken yapılan çalışmalarda 0,1 M NaOH kullanılarak ayarlanan pH değerlerinde (5,85-7,40) formülasyonun stabilitesinin değişmediği gözlendi. En yüksek işaretleme verimi pH değeri 5,85 olan formülasyonda görüldü.

99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki (253 C) stabiliteleri, 99mTc ile yapılan benzer çalışmalarda (62, 64, 78, 103) olduğu gibi, 6 saatlik stabilite testleri uygulanarak değerlendirildi. Formülasyonların içerdiği radyokimyasal safsızlık oranları, ince tabaka kromotografisi kullanılarak bulundu.

Optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun oda sıcaklığındaki (253 C) stabilitesi 10 saat boyunca incelendi ve formülasyonun işaretleme veriminde 6. saatten sonra da büyük bir değişim olmadığı, ve en az 10 saat boyunca stabil olarak kaldığı gözlendi.

Geliştirilen yeni 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun stabilite ve

organlardaki Hedef/BG oranları dışında kalan,

radyofarmasötiklerin

geliştirilmesinde dikkat edilecek diğer özellikleri incelendiğinde, 99mTc ve

Zoledronik Asit moleküllerinin uyumlu oldukları diğer 99mTc-Bifosfonat

radyofarmasötiklerinde (5, 52, 53, 71) olduğu gibi kolayca bağ yapabildikleri

yapılan işaretleme verimi kalite kontrolü çalışmaları sonucunda gözlendi.

Bifosfonat molekülleri hidrofil yapıda ve suda kolay çözünür özelliktedirler (35). 99mTc, serum fizyolojik içinde çözünmüş halde jeneratörden sağılarak elde edilmektedir (106). Kalay Klorürün asidik ortamdaki çözeltileri berraktır (37). Askorbik asit suda çözünen bir bileşiktir (37). 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun geliştirilmesi sırasında hazırlanan tüm çözeltilerin berrak ve bu çözünürlük özelliklerine uymakta olduğu, elde edilen optimum 99mTc-Zoledronik
133146. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


146. SAYFA ICERIGI

pHın formülasyonun işaretleme verimine etkisi araştılırken yapılan çalışmalarda 0,1 M NaOH kullanılarak ayarlanan pH değerlerinde (5,85-7,40) formülasyonun stabilitesinin değişmediği gözlendi. En yüksek işaretleme verimi pH değeri 5,85 olan formülasyonda görüldü.

99mTc-Zoledronik Asit formülasyonlarının oda sıcaklığındaki (253 C) stabiliteleri, 99mTc ile yapılan benzer çalışmalarda (62, 64, 78, 103) olduğu gibi, 6 saatlik stabilite testleri uygulanarak değerlendirildi. Formülasyonların içerdiği radyokimyasal safsızlık oranları, ince tabaka kromotografisi kullanılarak bulundu.

Optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun oda sıcaklığındaki (253 C) stabilitesi 10 saat boyunca incelendi ve formülasyonun işaretleme veriminde 6. saatten sonra da büyük bir değişim olmadığı, ve en az 10 saat boyunca stabil olarak kaldığı gözlendi.

Geliştirilen yeni 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun stabilite ve

organlardaki Hedef/BG oranları dışında kalan,

radyofarmasötiklerin

geliştirilmesinde dikkat edilecek diğer özellikleri incelendiğinde, 99mTc ve

Zoledronik Asit moleküllerinin uyumlu oldukları diğer 99mTc-Bifosfonat

radyofarmasötiklerinde (5, 52, 53, 71) olduğu gibi kolayca bağ yapabildikleri

yapılan işaretleme verimi kalite kontrolü çalışmaları sonucunda gözlendi.

Bifosfonat molekülleri hidrofil yapıda ve suda kolay çözünür özelliktedirler (35). 99mTc, serum fizyolojik içinde çözünmüş halde jeneratörden sağılarak elde edilmektedir (106). Kalay Klorürün asidik ortamdaki çözeltileri berraktır (37). Askorbik asit suda çözünen bir bileşiktir (37). 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun geliştirilmesi sırasında hazırlanan tüm çözeltilerin berrak ve bu çözünürlük özelliklerine uymakta olduğu, elde edilen optimum 99mTc-Zoledronik
133
single.php