Asit formülasyonunun da berrak olduğu ve zamanla herhangi bir çözünürlük problemi oluşmadığı gözlendi.
99mTc-Zoledronik Asit formülasyonun i.v. enjeksiyonundan hemen sonra alınan 1 dakikalık dinamik görüntüler, 99mTc-Zoledronik Asitin hızla tüm vücuda yayıldığını gösterdi.
99mTc-Zoledronik Asitin tavşanlara i.v. enjeksiyonundan sonra oluşan Kemik/BG oranları hesaplandı. 99mTc-Zoledronik Asit için en yüksek Kemik/BG oranı distal epifizde 180. dakikada 3,361,14 olarak bulundu.
İn vivo çalışmalarda, statik görüntülerden elde edilen Hedef/BG oranları, 99mTc-Zoledronik Asit kompleksinin yumuşak doku ve kemiklerde hızla tutulmaya başladığını, böbreklerden elimine olarak mesanede toplandığını gösterdi.
Daha önce 99mTc-Zoledronik Asit ile yapılan başka çalışmalarda (103) radyofarmasötiğin karaciğerde tutulduğu görülürken, bu çalışmadan elde edilen görüntülerde karaciğerde spesifik bir tutulum gözlenmedi. Radyofarmasötiklerde bulunan safsızlıklar yumuşak doku tutulumlarına sebep olabilir. İ-H Teknesyum, kolloid formda dalak ve karaciğerde lokalize olur (107). Yapılan radyokimyasal saflık kontrollerinde İ-H Teknesyum radyokontaminant oranının düşük olması ve işaretleme veriminin yüksek olması nedeniyle in vivo çalışmalarda karaciğer tutulumu gözlenmedi. Bunun geliştirilen formülasyona ait bir avantaj olduğu düşünüldü.
Optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonu izotoni açısından değerlendirildi. Distile su, %0,9 NaCl ve 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonu çözeltileri içinde eritrositlerin hemolize uğrayıp uğramadıkları araştırıldı. 1500 devirde 5 dakika santrifüjlenen tüpler içindeki eritrositlerin davranışları
134147. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


147. SAYFA ICERIGI

Asit formülasyonunun da berrak olduğu ve zamanla herhangi bir çözünürlük problemi oluşmadığı gözlendi.
99mTc-Zoledronik Asit formülasyonun i.v. enjeksiyonundan hemen sonra alınan 1 dakikalık dinamik görüntüler, 99mTc-Zoledronik Asitin hızla tüm vücuda yayıldığını gösterdi.
99mTc-Zoledronik Asitin tavşanlara i.v. enjeksiyonundan sonra oluşan Kemik/BG oranları hesaplandı. 99mTc-Zoledronik Asit için en yüksek Kemik/BG oranı distal epifizde 180. dakikada 3,361,14 olarak bulundu.
İn vivo çalışmalarda, statik görüntülerden elde edilen Hedef/BG oranları, 99mTc-Zoledronik Asit kompleksinin yumuşak doku ve kemiklerde hızla tutulmaya başladığını, böbreklerden elimine olarak mesanede toplandığını gösterdi.
Daha önce 99mTc-Zoledronik Asit ile yapılan başka çalışmalarda (103) radyofarmasötiğin karaciğerde tutulduğu görülürken, bu çalışmadan elde edilen görüntülerde karaciğerde spesifik bir tutulum gözlenmedi. Radyofarmasötiklerde bulunan safsızlıklar yumuşak doku tutulumlarına sebep olabilir. İ-H Teknesyum, kolloid formda dalak ve karaciğerde lokalize olur (107). Yapılan radyokimyasal saflık kontrollerinde İ-H Teknesyum radyokontaminant oranının düşük olması ve işaretleme veriminin yüksek olması nedeniyle in vivo çalışmalarda karaciğer tutulumu gözlenmedi. Bunun geliştirilen formülasyona ait bir avantaj olduğu düşünüldü.
Optimum 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonu izotoni açısından değerlendirildi. Distile su, %0,9 NaCl ve 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonu çözeltileri içinde eritrositlerin hemolize uğrayıp uğramadıkları araştırıldı. 1500 devirde 5 dakika santrifüjlenen tüpler içindeki eritrositlerin davranışları
134
single.php