incelediğinde distile su içinde eritrositlerin hemolize uğradıkları, serum fizyolojik ve 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonları içindeki eritrositlerin aynı davranışı göstererek çöktükleri gözlendi. Tüplerden alınan örnekler mikroskopta incelediğinde distile su içinde hemolize uğrayan eritrositlerin serum fizyolojik ve 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonu çözeltisi içinde hemolize uğramadıkları gözlendi.
99mTc-Zoledronik Asitin tavşanlara verilmesinden sonra gama kamera ile elde edilen görüntülerdeki farklı kemiklere ait Hedef/BG oranları arasında anlamlı fark olup olmadığı incelendi. 99mTc-Zoledronik Asitin omuz, torakal vertebra, vertebra, distal epifiz ve proksimal epifiz tutulumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). Bifosfonat molekülleri lipofil değildirler ve sulu çözeltilerinde negatif yüklüdürler ve bu sebeple yumuşak doku membranlarındaki permeabiliteleri düşüktür. Kemikte lokalizasyonları hidroksiapatit kristallerine olan kimyasal afinitelerinden kaynaklanmaktadır (35). 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun suda çözünürlüğünün iyi olması, kemik/BG oranlarının yüksek, yumuşak doku tutulumunun düşük olması bu literatür bilgisine paralellik göstermektedir.
Sonuç olarak; osteoporoz, Paget Hastalığı, maligniteye bağlı hiperkalsemi ve multipl myelomda kullanılan bir bifosfonat olan Zoledronik Asit, nükleer tıpta kemik görüntüleme ajanı olarak kullanılmak üzere terapötik dozdan daha düşük dozda, 99mTc ile başarı ile işaretlendi. Tavşanlarla yapılan gama sintigrafi çalışmalarından olumlu sonuçlar alındı ve 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun umut verici bir kemik görüntüleme ajanı olabileceği görüldü.
135148. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


148. SAYFA ICERIGI

incelediğinde distile su içinde eritrositlerin hemolize uğradıkları, serum fizyolojik ve 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonları içindeki eritrositlerin aynı davranışı göstererek çöktükleri gözlendi. Tüplerden alınan örnekler mikroskopta incelediğinde distile su içinde hemolize uğrayan eritrositlerin serum fizyolojik ve 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonu çözeltisi içinde hemolize uğramadıkları gözlendi.
99mTc-Zoledronik Asitin tavşanlara verilmesinden sonra gama kamera ile elde edilen görüntülerdeki farklı kemiklere ait Hedef/BG oranları arasında anlamlı fark olup olmadığı incelendi. 99mTc-Zoledronik Asitin omuz, torakal vertebra, vertebra, distal epifiz ve proksimal epifiz tutulumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). Bifosfonat molekülleri lipofil değildirler ve sulu çözeltilerinde negatif yüklüdürler ve bu sebeple yumuşak doku membranlarındaki permeabiliteleri düşüktür. Kemikte lokalizasyonları hidroksiapatit kristallerine olan kimyasal afinitelerinden kaynaklanmaktadır (35). 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun suda çözünürlüğünün iyi olması, kemik/BG oranlarının yüksek, yumuşak doku tutulumunun düşük olması bu literatür bilgisine paralellik göstermektedir.
Sonuç olarak; osteoporoz, Paget Hastalığı, maligniteye bağlı hiperkalsemi ve multipl myelomda kullanılan bir bifosfonat olan Zoledronik Asit, nükleer tıpta kemik görüntüleme ajanı olarak kullanılmak üzere terapötik dozdan daha düşük dozda, 99mTc ile başarı ile işaretlendi. Tavşanlarla yapılan gama sintigrafi çalışmalarından olumlu sonuçlar alındı ve 99mTc-Zoledronik Asit formülasyonunun umut verici bir kemik görüntüleme ajanı olabileceği görüldü.
135
single.php