ÖZET
99mTc-ZOLEDRONİK ASİDİN İŞARETLEME VERİMİNE DENEYSEL KOŞULLARIN ETKİSİ
Kemik sintigrafisi, radyoaktif izotopların kemiğe olan afinitesinin bulunmasından bu yana kullanılan, planar ve/veya tomografik görüntüleme yapabilen duyarlı bir yöntemdir. Kemik sintigrafisinde, 99mTcBifosfonat bileşikleri tercih edilmektedir. Bu amaçla en çok kullanılan radyofarmasötik, 99mTc-MDPdir.
Bu çalışmada, bir kemik rezorpsiyon inhibitörü ve bifosfonat türevi olan Zoledronik Asitin terapötik dozdan daha düşük dozlarda 99mTc ile işaretlenmesi amaçlandı. Zoledronik Asitin 99mTc ile işaretlenmesinde, işaretleme verimine etkin madde, Kalay Klorür, Askorbik Asit ve 99mTc miktarlarının ve pHın etkisi incelendi. Ayrıca deney hayvanlarında gama kamera ile görüntüleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Zoledronik Asit, 99mTc ile direkt işaretleme yöntemi ile işaretlendi. Deneysel koşulların radyoişaretli kompleksin işaretleme verimi, radyokimyasal saflığı ve stabilitesi üzerindeki etkisi kağıt kromatografisi kullanılarak incelendi. Optimum formülasyon olarak 0,05 mg Zoledronik Asit, 0,04 mg Kalay Klorür, 0,005 mg Askorbik Asit ve 3 mCi 99mTc içeren ve pH değeri 5,85 olan formülasyon seçildi. Formülasyonun, işaretleme veriminin %95ten büyük olduğu ve oda sıcaklığında (253 C) yapılan stabilite testinde en az 10 saat boyunca stabil olduğu gözlendi.
İn vivo çalışmalarda kullanılmak üzere geliştirilen optimum formülasyon Gama kamera ile gerçekleştirilen görüntüleme çalışmalarında yaklaşık 2,5 kg ağırlığındaki 4 adet dişi Yeni Zelanda tavşanına sağ kulak venlerinden, 0,75 mCi dozda verildi. 180 dakika boyunca belirlenen zamanlarda statik görüntüler alındı,
136149. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


149. SAYFA ICERIGI

ÖZET
99mTc-ZOLEDRONİK ASİDİN İŞARETLEME VERİMİNE DENEYSEL KOŞULLARIN ETKİSİ
Kemik sintigrafisi, radyoaktif izotopların kemiğe olan afinitesinin bulunmasından bu yana kullanılan, planar ve/veya tomografik görüntüleme yapabilen duyarlı bir yöntemdir. Kemik sintigrafisinde, 99mTcBifosfonat bileşikleri tercih edilmektedir. Bu amaçla en çok kullanılan radyofarmasötik, 99mTc-MDPdir.
Bu çalışmada, bir kemik rezorpsiyon inhibitörü ve bifosfonat türevi olan Zoledronik Asitin terapötik dozdan daha düşük dozlarda 99mTc ile işaretlenmesi amaçlandı. Zoledronik Asitin 99mTc ile işaretlenmesinde, işaretleme verimine etkin madde, Kalay Klorür, Askorbik Asit ve 99mTc miktarlarının ve pHın etkisi incelendi. Ayrıca deney hayvanlarında gama kamera ile görüntüleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Zoledronik Asit, 99mTc ile direkt işaretleme yöntemi ile işaretlendi. Deneysel koşulların radyoişaretli kompleksin işaretleme verimi, radyokimyasal saflığı ve stabilitesi üzerindeki etkisi kağıt kromatografisi kullanılarak incelendi. Optimum formülasyon olarak 0,05 mg Zoledronik Asit, 0,04 mg Kalay Klorür, 0,005 mg Askorbik Asit ve 3 mCi 99mTc içeren ve pH değeri 5,85 olan formülasyon seçildi. Formülasyonun, işaretleme veriminin %95ten büyük olduğu ve oda sıcaklığında (253 C) yapılan stabilite testinde en az 10 saat boyunca stabil olduğu gözlendi.
İn vivo çalışmalarda kullanılmak üzere geliştirilen optimum formülasyon Gama kamera ile gerçekleştirilen görüntüleme çalışmalarında yaklaşık 2,5 kg ağırlığındaki 4 adet dişi Yeni Zelanda tavşanına sağ kulak venlerinden, 0,75 mCi dozda verildi. 180 dakika boyunca belirlenen zamanlarda statik görüntüler alındı,
136
single.php