BÖLÜM I
1 Genel Bilgiler
1.1 Radyofarmasötikler
Radyofarmasötik yönetmeliğine göre, radyofarmasötik; kullanıma hazır olduğunda, yapısında radyonüklit içeren ve insanlarda tanı veya tedavi amacıyla kullanılan ürünleri ifade eden terimdir. Nükleer tıpta radyofarmasötiklerin %95i tanı, % 5i tedavi amacıyla kullanılmaktadır (82).
Günümüzde reaktör, jeneratör veya siklotron kaynaklı radyoizotopları kullanarak üretilen, kanser dahil olmak üzere bazı hastalıkların tedavisinde ve pek çok hastalığın teşhisinde kullanılan 100e yakın radyofarmasötik bulunmaktadır (40).
Radyofarmasötiklerle yapılan görüntülemenin üstünlüğü bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve ultrason gibi yöntemlerde bulunmayan, fizyolojik fonksiyonları ve metabolik aktiviteyi belirleme ve böylece organ fonksiyon ve disfonksiyonları hakkında daha ayrıntılı bilgi verme kapasitesine sahip olmasıdır. Radyofarmasötikler ile yapılan biyodağılım çalışmaları fonksiyonel morfolojiye dair görüntüler elde edilmesini ve non-invazif diyagnoz olanağını sağlar (40, 82).
Radyofarmasötikler radyokimyasallardan farklı olarak, insana uygulanacakları için steril ve apirojen olarak hazırlanırlar. Radyofarmasötikler küçük moleküller olabileceği gibi, monoklonal antikorlar gibi makromoleküller de olabilirler (55, 82).
Tanı amaçlı kullanılacak radyofarmasötikler gama ışını yayarlarken tedavide kullanılacak radyofarmasötikler ışını yayarlar (48).
215. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


15. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM I
1 Genel Bilgiler
1.1 Radyofarmasötikler
Radyofarmasötik yönetmeliğine göre, radyofarmasötik; kullanıma hazır olduğunda, yapısında radyonüklit içeren ve insanlarda tanı veya tedavi amacıyla kullanılan ürünleri ifade eden terimdir. Nükleer tıpta radyofarmasötiklerin %95i tanı, % 5i tedavi amacıyla kullanılmaktadır (82).
Günümüzde reaktör, jeneratör veya siklotron kaynaklı radyoizotopları kullanarak üretilen, kanser dahil olmak üzere bazı hastalıkların tedavisinde ve pek çok hastalığın teşhisinde kullanılan 100e yakın radyofarmasötik bulunmaktadır (40).
Radyofarmasötiklerle yapılan görüntülemenin üstünlüğü bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve ultrason gibi yöntemlerde bulunmayan, fizyolojik fonksiyonları ve metabolik aktiviteyi belirleme ve böylece organ fonksiyon ve disfonksiyonları hakkında daha ayrıntılı bilgi verme kapasitesine sahip olmasıdır. Radyofarmasötikler ile yapılan biyodağılım çalışmaları fonksiyonel morfolojiye dair görüntüler elde edilmesini ve non-invazif diyagnoz olanağını sağlar (40, 82).
Radyofarmasötikler radyokimyasallardan farklı olarak, insana uygulanacakları için steril ve apirojen olarak hazırlanırlar. Radyofarmasötikler küçük moleküller olabileceği gibi, monoklonal antikorlar gibi makromoleküller de olabilirler (55, 82).
Tanı amaçlı kullanılacak radyofarmasötikler gama ışını yayarlarken tedavide kullanılacak radyofarmasötikler ışını yayarlar (48).
2
single.php