Stokiyometri : Yeni bir radyofarmasötik hazırlanırken, radyofarmasötiğin bütün bileşenlerinin miktarları bilinmelidir. Bileşenlerden birinin az veya fazla miktarda olması radyofarmasötiğin bütünlüğünü ve işlevini bozar (59, 82).

Molekül Büyüklüğü : Radyofarmasötiğin absorbsiyonunu belirleyen önemli bir faktördür (59, 82).

biyolojik

sistemdeki

Molekül Yükü : Elektriksel yük radyofarmasötiğin değişik solvanlardaki çözünürlüğünü etkiler (59, 82).

Çözünürlük : Enjeksiyonla uygulanan radyofarmasötikler sulu çözeltilerde stabil ve pH değerleri kan pH değerine eşit olmalıdır. Radyofarmasötiklerin lipid çözünürlüğü, biyodağılımlarını ve lokalizasyonlarını etkileyen bir faktördür (59, 82).

Proteinlere Bağlanma : Radyoaktif olsun veya olmasın neredeyse bütün ilaçlar plazma proteinlerine bağlanır. Albumin, globülin ve transferrin ilaç moleküllerinin çoğunlukla bağlandığı proteinlerdir. Proteinlere bağlanma oranı radyofarmasötiğin dokulardaki dağılımını, plazma klerensini ve hedef organdaki tutulumunu etkiler (59, 82).

Stabilite : Radyofarmasötiğin kararlılığı işaretleme işleminde dikkat edilmesi gereken temel husustur. Radyofarmasötik hem in vivo hem in vitro ortamda stabil olmalıdır. Stabil olmayan radyofarmasötikler biyodağılım çalışmalarında istenmeyen sonuçlar verirler (59, 82).

1.1.4 Radyoişaretleme Yöntemleri Radyoişaretlemede kullanılan başlıca 6 yöntem vardır (59, 85) :
Moleküle yabancı işaret girişi : Biyolojik davranışı bilinen molekülün kovalent bağlarla radyonüklite bağlanmasıdır.
417. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


17. SAYFA ICERIGI

Stokiyometri : Yeni bir radyofarmasötik hazırlanırken, radyofarmasötiğin bütün bileşenlerinin miktarları bilinmelidir. Bileşenlerden birinin az veya fazla miktarda olması radyofarmasötiğin bütünlüğünü ve işlevini bozar (59, 82).

Molekül Büyüklüğü : Radyofarmasötiğin absorbsiyonunu belirleyen önemli bir faktördür (59, 82).

biyolojik

sistemdeki

Molekül Yükü : Elektriksel yük radyofarmasötiğin değişik solvanlardaki çözünürlüğünü etkiler (59, 82).

Çözünürlük : Enjeksiyonla uygulanan radyofarmasötikler sulu çözeltilerde stabil ve pH değerleri kan pH değerine eşit olmalıdır. Radyofarmasötiklerin lipid çözünürlüğü, biyodağılımlarını ve lokalizasyonlarını etkileyen bir faktördür (59, 82).

Proteinlere Bağlanma : Radyoaktif olsun veya olmasın neredeyse bütün ilaçlar plazma proteinlerine bağlanır. Albumin, globülin ve transferrin ilaç moleküllerinin çoğunlukla bağlandığı proteinlerdir. Proteinlere bağlanma oranı radyofarmasötiğin dokulardaki dağılımını, plazma klerensini ve hedef organdaki tutulumunu etkiler (59, 82).

Stabilite : Radyofarmasötiğin kararlılığı işaretleme işleminde dikkat edilmesi gereken temel husustur. Radyofarmasötik hem in vivo hem in vitro ortamda stabil olmalıdır. Stabil olmayan radyofarmasötikler biyodağılım çalışmalarında istenmeyen sonuçlar verirler (59, 82).

1.1.4 Radyoişaretleme Yöntemleri Radyoişaretlemede kullanılan başlıca 6 yöntem vardır (59, 85) :
Moleküle yabancı işaret girişi : Biyolojik davranışı bilinen molekülün kovalent bağlarla radyonüklite bağlanmasıdır.
4
single.php