İzotop değişimi : Moleküldeki atomlardan bir veya birkaçının radyoaktif izotopları ile yer değiştirmesi esasına dayanır
Bifonksiyonel Şelatlarla İşaretleme : Bu metodda bifonksiyonel şelat yapıcı ajanlar bir taraftan makromoleküllere bağlanırken diğer taraftan metal iyonu ile bağ yaparlar.
Biyosentez : Radyoaktif maddenin bulunduğu kültür ortamında yetişen organizmaların metabolik işlemleri sonucunda ortamda bulunan radyoaktif madde organizmanın metabolitleri ile birleşir.
Geri Tepme ile İşaretleme : Nükleer reaksiyon esnasında, çekirdekten yayılan partiküllerin hedef madde moleküller ile etkileşmesi sonucu ortamda iyonlar oluşmasıdır. Kullanım alanı geniş değildir. Yüksek enerjili atomlar işaretleme veriminin düşmesine ve spesifik aktivitenin yüksek olmasına sebep olur.
Eksitasyon ile İşaretleme : İşaretlenmek istenen molekülün, anne radyonüklitin nükleer bozunması sonucu oluşan iyonlarla kompleks oluşturmasıdır. Düşük verimli bir metottur.
Radyoişaretlemede kullanılan yöntemler Tablo 1de gösterilmiştir.
518. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


18. SAYFA ICERIGI

İzotop değişimi : Moleküldeki atomlardan bir veya birkaçının radyoaktif izotopları ile yer değiştirmesi esasına dayanır
Bifonksiyonel Şelatlarla İşaretleme : Bu metodda bifonksiyonel şelat yapıcı ajanlar bir taraftan makromoleküllere bağlanırken diğer taraftan metal iyonu ile bağ yaparlar.
Biyosentez : Radyoaktif maddenin bulunduğu kültür ortamında yetişen organizmaların metabolik işlemleri sonucunda ortamda bulunan radyoaktif madde organizmanın metabolitleri ile birleşir.
Geri Tepme ile İşaretleme : Nükleer reaksiyon esnasında, çekirdekten yayılan partiküllerin hedef madde moleküller ile etkileşmesi sonucu ortamda iyonlar oluşmasıdır. Kullanım alanı geniş değildir. Yüksek enerjili atomlar işaretleme veriminin düşmesine ve spesifik aktivitenin yüksek olmasına sebep olur.
Eksitasyon ile İşaretleme : İşaretlenmek istenen molekülün, anne radyonüklitin nükleer bozunması sonucu oluşan iyonlarla kompleks oluşturmasıdır. Düşük verimli bir metottur.
Radyoişaretlemede kullanılan yöntemler Tablo 1de gösterilmiştir.
5
single.php