Tablo 1 : Radyoşaretleme Yöntemleri (82).

RADYOİŞARETLEME METODU

RADYOFARMASÖTİK

Moleküle Yabancı Radyonüklit Girişi

99mTc radyofarmasötikleri 125I ile işaretli proteinler 125I ile işaretli hormonlar 111In ile işaretli hücreler 111In ile işaretli Bleomisin

İzotop değişimi

125I ile işaretli T3 ve T4, PET için kullanılan 14C, 32S ile işaretli moleküller

Bifonksiyonel Şelatlar ile İşaretleme

111In DTPA Albumin

Biyosentez

57Co ile işaretli B12 vitamini 75Se-Selenometiyonin

Geri Tepme ile İşaretleme Eksitasyon ile İşaretleme

3H ile işaretli bileşikler
Iyotlanmış bileşikler
123Xedan bozunan 123I ile işaretli bileşikler
77Krdan bozunan 77Br ile işaretli bileşikler

1.2 Tıpta Kullanılan Radyonüklitler
Doğada bulunan radyonüklitler çok uzun yarı ömürleri sebebiyle nükleer tıpta kullanılmaya uygun değildir. Bir başka deyişle nükleer tıpta kullanılan radyonüklitlerin tümü yapay olarak, reaktör, siklotron veya jeneratörlerden elde edilirler (82).
619. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


19. SAYFA ICERIGI

Tablo 1 : Radyoşaretleme Yöntemleri (82).

RADYOİŞARETLEME METODU

RADYOFARMASÖTİK

Moleküle Yabancı Radyonüklit Girişi

99mTc radyofarmasötikleri 125I ile işaretli proteinler 125I ile işaretli hormonlar 111In ile işaretli hücreler 111In ile işaretli Bleomisin

İzotop değişimi

125I ile işaretli T3 ve T4, PET için kullanılan 14C, 32S ile işaretli moleküller

Bifonksiyonel Şelatlar ile İşaretleme

111In DTPA Albumin

Biyosentez

57Co ile işaretli B12 vitamini 75Se-Selenometiyonin

Geri Tepme ile İşaretleme Eksitasyon ile İşaretleme

3H ile işaretli bileşikler
Iyotlanmış bileşikler
123Xedan bozunan 123I ile işaretli bileşikler
77Krdan bozunan 77Br ile işaretli bileşikler

1.2 Tıpta Kullanılan Radyonüklitler
Doğada bulunan radyonüklitler çok uzun yarı ömürleri sebebiyle nükleer tıpta kullanılmaya uygun değildir. Bir başka deyişle nükleer tıpta kullanılan radyonüklitlerin tümü yapay olarak, reaktör, siklotron veya jeneratörlerden elde edilirler (82).
6
single.php