1.2.1 Reaktörde Üretilen Radyonüklitler Nükleer tıpta kullanımları açısından bakıldığında reaktörde radyoizotop
üretiminin iki yolu vardır :
1.2.1.1 Termal Nötron Reaksiyonları Reaktörde termal nötron reaksiyonları ile radyonüklit üretilirken iki çeşit reaksiyon görülebilir : Birinci reaksiyon türünde, ışınlanan element bir nötron tutar ve sonrasında gama ışını yayar. Bu yolla üretilen radyonüklitlere örnek olarak; Mo-99, Fe-59, Se-75, I-131, Re186, Y-90, Cr-51, Mn-54, P-33, Ni-63 verilebilir. İkinci reaksiyon türünde ise reaksiyona giren atom bir nötron tutar ve bir proton saçar. Reaksiyon farklı atom numaralı ve daha yüksek spesifik aktiviteli bir elementin ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. Bu yolla üretilen radyonüklitler ise H-3, C-14, P-32 dir (70, 82).
1.2.1.2 Fizyon Reaksiyonları Ağır radyoaktif çekirdekler nötronlarla bombardımana tabi tutulduğunda, nötron absorblayarak, orta ağırlıkta 2 çekirdeğe bölünürler. Fizyon reaksiyonu sonucu oluşan radyonüklitleri ayırmak için ekstraksiyon, iyon değişimi, çöktürme, distilasyon ve kromatografik yöntemler kullanabilir. Nükleer tıpta sıklıkla kullanılan I-131, Xe-133 ve jeneratörlerde Tc-99m eldesi için ana radyonüklit olan Mo-99 bu yöntemle elde edilir (46, 48, 82).
720. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


20. SAYFA ICERIGI

1.2.1 Reaktörde Üretilen Radyonüklitler Nükleer tıpta kullanımları açısından bakıldığında reaktörde radyoizotop
üretiminin iki yolu vardır :
1.2.1.1 Termal Nötron Reaksiyonları Reaktörde termal nötron reaksiyonları ile radyonüklit üretilirken iki çeşit reaksiyon görülebilir : Birinci reaksiyon türünde, ışınlanan element bir nötron tutar ve sonrasında gama ışını yayar. Bu yolla üretilen radyonüklitlere örnek olarak; Mo-99, Fe-59, Se-75, I-131, Re186, Y-90, Cr-51, Mn-54, P-33, Ni-63 verilebilir. İkinci reaksiyon türünde ise reaksiyona giren atom bir nötron tutar ve bir proton saçar. Reaksiyon farklı atom numaralı ve daha yüksek spesifik aktiviteli bir elementin ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. Bu yolla üretilen radyonüklitler ise H-3, C-14, P-32 dir (70, 82).
1.2.1.2 Fizyon Reaksiyonları Ağır radyoaktif çekirdekler nötronlarla bombardımana tabi tutulduğunda, nötron absorblayarak, orta ağırlıkta 2 çekirdeğe bölünürler. Fizyon reaksiyonu sonucu oluşan radyonüklitleri ayırmak için ekstraksiyon, iyon değişimi, çöktürme, distilasyon ve kromatografik yöntemler kullanabilir. Nükleer tıpta sıklıkla kullanılan I-131, Xe-133 ve jeneratörlerde Tc-99m eldesi için ana radyonüklit olan Mo-99 bu yöntemle elde edilir (46, 48, 82).
7
single.php