99Mo/99m Tc jeneratörü dışında nükleer tıpta kullanılan diğer radyonüklit jeneratörlerinden bazıları aşağıda verilmiştir :
113Sn/113In jeneratörü 81Rb/81Kr jeneratörü 82Sr/82Rb jeneratörü 68Ge/68Ga jeneratörü 62Zn/62Cu jeneratörü (46).
1.2.4 Nükleer Tıpta Sık Kullanılan Radyofarmasötikler Talyum-201 : Klinikte kardiyak görüntüleme amacıyla sık kullanılan bir radyofarmasötiktir. Klorür tuzu ticari olarak bulunabilir. Yarı ömrü 73 saattir (20, 46).
Galyum-67 : Siklotron ürünü bir radyonüklittir. Sitrat tuzu kullanılır. Yumuşak doku ve beyin tümörlerine afinitesi yüksektir. Enfeksiyon odaklarının görüntülenmesinde de kullanılır (4).
İyot radyofarmasötikleri : Nükleer tıpta tanı ve tedavi amacıyla sıklıkla kullanılan radyonüklitlerdir. Kloramin-T ile oksitlenen iyot pek çok aromatik halkaya kolaylıkla bağlanabilir. İyotun değişik izotopları nükleer tıpta kullanılmaktadır (21, 46).
I-131 : Uranyumun fizyonu sonucu oluşur. Yarı ömrü 8,1 gün, enerjisi 364 kEvdir. ışını yaydığı için tedavi amacıyla hipertiroidi ve tiroid kanserinde kullanılır (21, 46).
I-125 : Yarı ömrü 60 gün, enerjisi çok düşük (35 KeV) olduğundan görüntülemede kullanmaya çok uygun değildir. I-125 ile işaretli antikorlar
1023. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


23. SAYFA ICERIGI

99Mo/99m Tc jeneratörü dışında nükleer tıpta kullanılan diğer radyonüklit jeneratörlerinden bazıları aşağıda verilmiştir :
113Sn/113In jeneratörü 81Rb/81Kr jeneratörü 82Sr/82Rb jeneratörü 68Ge/68Ga jeneratörü 62Zn/62Cu jeneratörü (46).
1.2.4 Nükleer Tıpta Sık Kullanılan Radyofarmasötikler Talyum-201 : Klinikte kardiyak görüntüleme amacıyla sık kullanılan bir radyofarmasötiktir. Klorür tuzu ticari olarak bulunabilir. Yarı ömrü 73 saattir (20, 46).
Galyum-67 : Siklotron ürünü bir radyonüklittir. Sitrat tuzu kullanılır. Yumuşak doku ve beyin tümörlerine afinitesi yüksektir. Enfeksiyon odaklarının görüntülenmesinde de kullanılır (4).
İyot radyofarmasötikleri : Nükleer tıpta tanı ve tedavi amacıyla sıklıkla kullanılan radyonüklitlerdir. Kloramin-T ile oksitlenen iyot pek çok aromatik halkaya kolaylıkla bağlanabilir. İyotun değişik izotopları nükleer tıpta kullanılmaktadır (21, 46).
I-131 : Uranyumun fizyonu sonucu oluşur. Yarı ömrü 8,1 gün, enerjisi 364 kEvdir. ışını yaydığı için tedavi amacıyla hipertiroidi ve tiroid kanserinde kullanılır (21, 46).
I-125 : Yarı ömrü 60 gün, enerjisi çok düşük (35 KeV) olduğundan görüntülemede kullanmaya çok uygun değildir. I-125 ile işaretli antikorlar
10
single.php