radyoimmunoassay serum albümini ise plazma hacmini hesaplama çalışmalarınde kullanılmaktadır (21, 46).
I-123 : Siklotrondan elde edilir. Yarı ömrü 13 saat enerjisi 159 kEvdir. 123IMIBG böbrek görüntülemede 123I-IMP serebral perfüzyon görüntülemesinde kullanılır (21, 46).
Indiyum-111 : Siklotrondan elde edilir. 67 saatlik yarı ömre sahip, gama ışını yayan bir radyonüklittir. Ga-67 gibi sulu çözeltilerinde +3 değerliklidir ve vücutta demir iyonlarını taklit ederek plazma proteinlerinden transferrine bağlanır. 111InDTPA böbrek ve beyin görüntülemede, 111In kolloidleri karaciğer ve dalak görüntülemede kullanılır (46).
Ksenon-133 : Akciğer görüntülemede kullanılan inert bir gazdır. 5,3 günlük yarı ömrü ve 81 kEv lik enerjisi vardır (46).
Renyum-186 : Reaktörden elde edilen ışını yayan bir radyonüklittir. Hidroksietilen Difosfonat (HEDP) ile oluşturduğu 186Re-HEDP kompleksi kemik metastazlarında kemik ağrısının palyatif tedavisi ve tüm vücut taramada kullanılır (66).
Fosfor-32 : Yalnızca ışını yayar ve bu yüzden tedavide kullanılır. i.v. yolla verilir yarı ömrü 14 gündür. Polisitemia vera ve idiyopatik trombositoz tedavisinde dokularda nekroz oluşturucu etkisi sebebiyle kullanılır (46).
Krom-51 : Dolaşımda bulunan eritrositlerin miktarını ve ömrünü belirlemek amacıyla kullanılır (46).
Teknesyum-99m : Görüntülemede en çok kullanılan radyofarmasötiktir. Jeneratörden elde edildiği perteknetat formuyla tiroid, tükürük bezleri, mide ve
1124. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


24. SAYFA ICERIGI

radyoimmunoassay serum albümini ise plazma hacmini hesaplama çalışmalarınde kullanılmaktadır (21, 46).
I-123 : Siklotrondan elde edilir. Yarı ömrü 13 saat enerjisi 159 kEvdir. 123IMIBG böbrek görüntülemede 123I-IMP serebral perfüzyon görüntülemesinde kullanılır (21, 46).
Indiyum-111 : Siklotrondan elde edilir. 67 saatlik yarı ömre sahip, gama ışını yayan bir radyonüklittir. Ga-67 gibi sulu çözeltilerinde +3 değerliklidir ve vücutta demir iyonlarını taklit ederek plazma proteinlerinden transferrine bağlanır. 111InDTPA böbrek ve beyin görüntülemede, 111In kolloidleri karaciğer ve dalak görüntülemede kullanılır (46).
Ksenon-133 : Akciğer görüntülemede kullanılan inert bir gazdır. 5,3 günlük yarı ömrü ve 81 kEv lik enerjisi vardır (46).
Renyum-186 : Reaktörden elde edilen ışını yayan bir radyonüklittir. Hidroksietilen Difosfonat (HEDP) ile oluşturduğu 186Re-HEDP kompleksi kemik metastazlarında kemik ağrısının palyatif tedavisi ve tüm vücut taramada kullanılır (66).
Fosfor-32 : Yalnızca ışını yayar ve bu yüzden tedavide kullanılır. i.v. yolla verilir yarı ömrü 14 gündür. Polisitemia vera ve idiyopatik trombositoz tedavisinde dokularda nekroz oluşturucu etkisi sebebiyle kullanılır (46).
Krom-51 : Dolaşımda bulunan eritrositlerin miktarını ve ömrünü belirlemek amacıyla kullanılır (46).
Teknesyum-99m : Görüntülemede en çok kullanılan radyofarmasötiktir. Jeneratörden elde edildiği perteknetat formuyla tiroid, tükürük bezleri, mide ve
11
single.php