testislerde tutulur. Yarı ömrü 6 saattir. Farklı farmasötiklerle oluşturduğu kompleksler bir çok organın görüntülenmesinde kullanılmaktadır (106).
99mTcPPI (Teknesyum Pirofosfat) : Eritrosit işaretlemede ve geçirilmiş myokard enfarktüsü sahasını görüntülemede kullanılır (106).
99mTc-DTPA (Teknesyum Dietilentriamin Pentaasetik Asit) : Böbrek görüntüleme ve glomerüler filtrasyon ölçümünde, serebral kanlanma ve kan beyin engeli çalışmalarında, Bowel hastalığına bağlı inflamasyon görüntülemede kullanılır (46, 101).
99mTc-DMSA (Teknesyum Dimerkaptosüksinik Asit) : Böbrek görüntülemede kullanılan bir radyofarmasötiktir. Böbrek enfeksiyonlarının tespiti ve böbreğin morfolojik olarak incelenmesinde kullanılır.
99mTc-MAA (Teknesyum Makroagregat Albumin) : Makroagregat albumin insan serum albumininin ısıda agregasyonu ile elde edilir. Akciğer ventilasyon sintigrafisinde kullanılır (46).
99mTc-SC (Teknesyum Sülfür Kolloid) : i.v. kullanıma uygundur, 99m Tc ile işaretli sülfürün steril dispersiyonudur. Partikül boyutu 0,1 ile 1 m arasında değişmektedir. Gastrointestinal sistem kanamalarının belirlenmesinde, mide boşalma zamanının ölçülmesinde, kemik iliği, dalak ve karaciğer sintigrafilerinde kullanılır (106).
99mTc-IDA (Teknesyum Iminodiasetik Asit türevleri) : IDA türevleri indirgenmiş Teknesyumla kolayca kompleks oluştururlar. Kullanılan değişik Nsübstitüe türevleri; DIDA (2,6-dietil veya Etilfenin), PIPIDA (Paraizopropil veya
1225. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


25. SAYFA ICERIGI

testislerde tutulur. Yarı ömrü 6 saattir. Farklı farmasötiklerle oluşturduğu kompleksler bir çok organın görüntülenmesinde kullanılmaktadır (106).
99mTcPPI (Teknesyum Pirofosfat) : Eritrosit işaretlemede ve geçirilmiş myokard enfarktüsü sahasını görüntülemede kullanılır (106).
99mTc-DTPA (Teknesyum Dietilentriamin Pentaasetik Asit) : Böbrek görüntüleme ve glomerüler filtrasyon ölçümünde, serebral kanlanma ve kan beyin engeli çalışmalarında, Bowel hastalığına bağlı inflamasyon görüntülemede kullanılır (46, 101).
99mTc-DMSA (Teknesyum Dimerkaptosüksinik Asit) : Böbrek görüntülemede kullanılan bir radyofarmasötiktir. Böbrek enfeksiyonlarının tespiti ve böbreğin morfolojik olarak incelenmesinde kullanılır.
99mTc-MAA (Teknesyum Makroagregat Albumin) : Makroagregat albumin insan serum albumininin ısıda agregasyonu ile elde edilir. Akciğer ventilasyon sintigrafisinde kullanılır (46).
99mTc-SC (Teknesyum Sülfür Kolloid) : i.v. kullanıma uygundur, 99m Tc ile işaretli sülfürün steril dispersiyonudur. Partikül boyutu 0,1 ile 1 m arasında değişmektedir. Gastrointestinal sistem kanamalarının belirlenmesinde, mide boşalma zamanının ölçülmesinde, kemik iliği, dalak ve karaciğer sintigrafilerinde kullanılır (106).
99mTc-IDA (Teknesyum Iminodiasetik Asit türevleri) : IDA türevleri indirgenmiş Teknesyumla kolayca kompleks oluştururlar. Kullanılan değişik Nsübstitüe türevleri; DIDA (2,6-dietil veya Etilfenin), PIPIDA (Paraizopropil veya
12
single.php