Iprofenin) BIDA (Parabutil veya Butilfenin) DISIDA (Diizopropil) ve bromotrimetil (Mebrofenin)dir (46).
Hepatik fonksiyonları değerlendirmede, safra kesesi kanalı tıkanıklığını görüntülemede kullanılır (106).
99mTc-HMPAO (Teknesyum Hekzametilen Propilen Aminoksim) : Kan beyin engelini aşabilen ve beyin perfüzyonu görüntülemede kullanılan bir radyofarmasötiktir. Stabil olmadığı için hazırlanmasından en geç 30 dakika sonra hastaya uygulanmalıdır (56).
99mTc-MIBI (Teknesyum Metoksiizobutilizonitril) : Myokard perfüzyon sintigrafisinde, paratiroid hiperfonksiyon adenomunun görüntülenmesinde ve tümör görüntülemede kullanılır (106).
99mTcMDP (Teknesyum Metilen Difosfonat) : Kemik sintigrafisinde kullanılır (106).
Şekil 3 : Metilen Difosfonat Molekülü (106). 99mTc-EHDP ( Teknesyum Etan Hidroksi Difosfonat ) : 99mTc ile işaretli
Etan Hidroksi Difosfonat, sık kullanılan bir kemik görüntüleme ajanıdır. Hızlı kan klerensine ve düşük yumuşak doku tutulumu oranına sahiptir (43).
1326. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


26. SAYFA ICERIGI

Iprofenin) BIDA (Parabutil veya Butilfenin) DISIDA (Diizopropil) ve bromotrimetil (Mebrofenin)dir (46).
Hepatik fonksiyonları değerlendirmede, safra kesesi kanalı tıkanıklığını görüntülemede kullanılır (106).
99mTc-HMPAO (Teknesyum Hekzametilen Propilen Aminoksim) : Kan beyin engelini aşabilen ve beyin perfüzyonu görüntülemede kullanılan bir radyofarmasötiktir. Stabil olmadığı için hazırlanmasından en geç 30 dakika sonra hastaya uygulanmalıdır (56).
99mTc-MIBI (Teknesyum Metoksiizobutilizonitril) : Myokard perfüzyon sintigrafisinde, paratiroid hiperfonksiyon adenomunun görüntülenmesinde ve tümör görüntülemede kullanılır (106).
99mTcMDP (Teknesyum Metilen Difosfonat) : Kemik sintigrafisinde kullanılır (106).
Şekil 3 : Metilen Difosfonat Molekülü (106). 99mTc-EHDP ( Teknesyum Etan Hidroksi Difosfonat ) : 99mTc ile işaretli
Etan Hidroksi Difosfonat, sık kullanılan bir kemik görüntüleme ajanıdır. Hızlı kan klerensine ve düşük yumuşak doku tutulumu oranına sahiptir (43).
13
single.php