Tablo 2 : 99mTc ile işaretli Radyofarmasötikler ve Kullanım Alanları (106).

Kategori
99mTc ile işaretli Kemik Görüntüleme Ajanları

Radyofarmasötikler MDP (Metilen Difosfonat) HDP (Hidroksimetilen Difosfonat) HEDP (1-Hidroksietiliden Difosfonat)

99mTc ile işaretli Böbrek Görüntüleme Ajanları
99mTc ile işaretli Myokardial Perfüzyon Görüntüleme Ajanları
99mTc ile işaretli Beyin Perfüzyonu Görüntüleme Ajanları

DTPA (Dietilentriamin Pentaasetik Asit) DMSA (Dimerkaptosüksinik Asit) EC (Etilen Disistein) MIBI (Metoksiizobutil Izonitril) Tetrofosmin
HMPAO (Hekzametilen Propilen Amin Oksim)
ECD (Etil Sisteinat Dimer)

99mTc ile işaretli Karaciğer Görüntüleme Ajanları
99mTc ile işaretli Kolloidler
99mTc ile işaretli Monoklonal Antikorlar
99mTc ile işaretli Peptid ve Proteinler 99mTc ile işaretli Albumin

IDA (Imino Diasetik Asit ) türevleri
SC ( Sülfür Kolloid) TC (Kalay Kolloid) Albumin nanokolloid Arcitumomab (Karsinoembriyojenik Antijen) Sulesomab Depreotide Apticide HSA (İnsan Serum Albumini) MAA (Makroagregat İnsan Serum Albumini)

1528. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


28. SAYFA ICERIGI

Tablo 2 : 99mTc ile işaretli Radyofarmasötikler ve Kullanım Alanları (106).

Kategori
99mTc ile işaretli Kemik Görüntüleme Ajanları

Radyofarmasötikler MDP (Metilen Difosfonat) HDP (Hidroksimetilen Difosfonat) HEDP (1-Hidroksietiliden Difosfonat)

99mTc ile işaretli Böbrek Görüntüleme Ajanları
99mTc ile işaretli Myokardial Perfüzyon Görüntüleme Ajanları
99mTc ile işaretli Beyin Perfüzyonu Görüntüleme Ajanları

DTPA (Dietilentriamin Pentaasetik Asit) DMSA (Dimerkaptosüksinik Asit) EC (Etilen Disistein) MIBI (Metoksiizobutil Izonitril) Tetrofosmin
HMPAO (Hekzametilen Propilen Amin Oksim)
ECD (Etil Sisteinat Dimer)

99mTc ile işaretli Karaciğer Görüntüleme Ajanları
99mTc ile işaretli Kolloidler
99mTc ile işaretli Monoklonal Antikorlar
99mTc ile işaretli Peptid ve Proteinler 99mTc ile işaretli Albumin

IDA (Imino Diasetik Asit ) türevleri
SC ( Sülfür Kolloid) TC (Kalay Kolloid) Albumin nanokolloid Arcitumomab (Karsinoembriyojenik Antijen) Sulesomab Depreotide Apticide HSA (İnsan Serum Albumini) MAA (Makroagregat İnsan Serum Albumini)

15
single.php