1.3 Teknesyum
Atom numarası 43 olan Teknesyum, Molibdenin radyoaktif bozunmasıyla elde edilen yapay bir elementtir. Periyodik tablodaki yeri 1869da Mendeleyev tarafından öngörülmüş, Perrier ve Segre tarafından 1937de Californiadaki Berkeley Radyasyon Laboratuarında keşfedilmiştir (82, 89). Molibdenin 8 MeV enerjili deuteronlarla siklotronda bombardımanı sonucu ortaya çıkan ürünlerin radyoaktif Molibden çekirdekleri ve 6 saat yarı ömürlü gama ışını yayan Teknesyum-99m (99mTc) olduğu 1938de Perrier ve Seaborg tarafından yapılan araştırmalarda anlaşılmıştır (59). Teknesyum, ismini 1947de Yunanca yapay anlamına gelen technetos kelimesinden almıştır.
Çekirdeklerinde aynı sayıda nötron ve proton içerip farklı enerji seviyelerinde bulunan atomlara izomer denir. 99mTc ile 99Tc izomer atomlardır. İzomerler m harfiyle gösterilir ve bu simge atomun normalden daha yüksek bir enerji seviyesinde olduğunu belirtir. Bu durumdaki atomlara metastabil izomerler denir. Metastabil izomerler çekirdeklerindeki fazla enerjiyi gama ışını olarak yayarak daha düşük enerjili bir hale dönme eğilmindedirler. 99mTc, düşük enerji seviyesinde olan 99Tc atomuna dönüşmek ister ve bu esnada gama ışını yayar (37, 89).
99mTcin jeneratörlerden elde edilmesi ilk kez Brookhaven Ulusal Laboratuarında 1957de, ticari olarak kullanıma sunulması ise 1965te gerçekleşmiştir. 99mTcin kullanımının yaygınlaşması nükleer tıpta görüntüleme sistemlerinin büyük aşama kaydetmesini sağlamıştır. Bu ilerleme 1970lerde Kalay Klorür ile indirgenen 99mTc-DTPAnın kullanıma hazır liyofilize kitlerinin hazırlanmasıyla daha da fazla hız kazanmıştır (48, 59).
1629. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


29. SAYFA ICERIGI

1.3 Teknesyum
Atom numarası 43 olan Teknesyum, Molibdenin radyoaktif bozunmasıyla elde edilen yapay bir elementtir. Periyodik tablodaki yeri 1869da Mendeleyev tarafından öngörülmüş, Perrier ve Segre tarafından 1937de Californiadaki Berkeley Radyasyon Laboratuarında keşfedilmiştir (82, 89). Molibdenin 8 MeV enerjili deuteronlarla siklotronda bombardımanı sonucu ortaya çıkan ürünlerin radyoaktif Molibden çekirdekleri ve 6 saat yarı ömürlü gama ışını yayan Teknesyum-99m (99mTc) olduğu 1938de Perrier ve Seaborg tarafından yapılan araştırmalarda anlaşılmıştır (59). Teknesyum, ismini 1947de Yunanca yapay anlamına gelen technetos kelimesinden almıştır.
Çekirdeklerinde aynı sayıda nötron ve proton içerip farklı enerji seviyelerinde bulunan atomlara izomer denir. 99mTc ile 99Tc izomer atomlardır. İzomerler m harfiyle gösterilir ve bu simge atomun normalden daha yüksek bir enerji seviyesinde olduğunu belirtir. Bu durumdaki atomlara metastabil izomerler denir. Metastabil izomerler çekirdeklerindeki fazla enerjiyi gama ışını olarak yayarak daha düşük enerjili bir hale dönme eğilmindedirler. 99mTc, düşük enerji seviyesinde olan 99Tc atomuna dönüşmek ister ve bu esnada gama ışını yayar (37, 89).
99mTcin jeneratörlerden elde edilmesi ilk kez Brookhaven Ulusal Laboratuarında 1957de, ticari olarak kullanıma sunulması ise 1965te gerçekleşmiştir. 99mTcin kullanımının yaygınlaşması nükleer tıpta görüntüleme sistemlerinin büyük aşama kaydetmesini sağlamıştır. Bu ilerleme 1970lerde Kalay Klorür ile indirgenen 99mTc-DTPAnın kullanıma hazır liyofilize kitlerinin hazırlanmasıyla daha da fazla hız kazanmıştır (48, 59).
16
single.php