99mTc bütün nükleer tıp uygulamalarının yaklaşık %85inde kullanılmaktadır. Bu kadar yaygın kullanımının sebebi ideale oldukça yakın özellikler taşıyor olmasıdır.
Teknesyuma ait bu özellikler :
Sintigrafi için ideal olan 140 keVlik enerjiye sahip bir gama ışını yayıcı olması.
Klinik uygulamalar için uygun olan 6 saatlik yarı ömre sahip olması. Kimyasal bir substrata bağlandığında oluşan kompleksin yüksek hedef/hedef olmayan bölge dağılımı göstermesi 99Mo/99mTc jeneratörlerinden kolayca elde edilebilmesi Kalite kontrol çalışmalarının kolay yapılabilmesidir (89).
1.3.1 Teknesyum Kimyası Elementel Teknesyum periyodik tablonun VIIB grubunda Mn (Mangan) ve Re (Renyum) arasında bulunur.Teknesyum (+7)den (-1)e kadar 8 farklı oksidasyon basamağında bulunabilir. En kararlı olduğu basamaklar (VII), (V), (IV), (I) ve 0dır. Jeneratörlerden elde edilen Sodyum Perteknetat (99mTcNaTcO4) formunun oksidasyon basamağı +7dir (48). TcO4-ın kimyasal reaksiyonlara girebilmesi için Tc+7 in daha düşük oksidasyon basamaklarında bulunması gerekir. Bunun için gerekli olan indirgenme işlemi çeşitli indirgeyici ajanlar (Kalay Klorür, Kalay Tartarat, Kalay Sitrat) kullanılarak yapılabilir. Rutinde en çok kullanılan indirgeyici ajan Kalay Klorürdür (95). 106:1 oranında Sn+2 iyonu kullanılması 99mTc radyofarmasötiklerindeki tüm 99mTc atomlarını indirgemek için yeterlidir (106).
1730. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


30. SAYFA ICERIGI

99mTc bütün nükleer tıp uygulamalarının yaklaşık %85inde kullanılmaktadır. Bu kadar yaygın kullanımının sebebi ideale oldukça yakın özellikler taşıyor olmasıdır.
Teknesyuma ait bu özellikler :
Sintigrafi için ideal olan 140 keVlik enerjiye sahip bir gama ışını yayıcı olması.
Klinik uygulamalar için uygun olan 6 saatlik yarı ömre sahip olması. Kimyasal bir substrata bağlandığında oluşan kompleksin yüksek hedef/hedef olmayan bölge dağılımı göstermesi 99Mo/99mTc jeneratörlerinden kolayca elde edilebilmesi Kalite kontrol çalışmalarının kolay yapılabilmesidir (89).
1.3.1 Teknesyum Kimyası Elementel Teknesyum periyodik tablonun VIIB grubunda Mn (Mangan) ve Re (Renyum) arasında bulunur.Teknesyum (+7)den (-1)e kadar 8 farklı oksidasyon basamağında bulunabilir. En kararlı olduğu basamaklar (VII), (V), (IV), (I) ve 0dır. Jeneratörlerden elde edilen Sodyum Perteknetat (99mTcNaTcO4) formunun oksidasyon basamağı +7dir (48). TcO4-ın kimyasal reaksiyonlara girebilmesi için Tc+7 in daha düşük oksidasyon basamaklarında bulunması gerekir. Bunun için gerekli olan indirgenme işlemi çeşitli indirgeyici ajanlar (Kalay Klorür, Kalay Tartarat, Kalay Sitrat) kullanılarak yapılabilir. Rutinde en çok kullanılan indirgeyici ajan Kalay Klorürdür (95). 106:1 oranında Sn+2 iyonu kullanılması 99mTc radyofarmasötiklerindeki tüm 99mTc atomlarını indirgemek için yeterlidir (106).
17
single.php