Bazı durumlarda ligandın kendisi de indirgeyici ajan gibi davranır (19). Perteknetat iyonunun açık kimyasal yapısı Şekil 4te gösterilmiştir.
Şekil 4 : Perteknetat İyonu (106). Perteknetat iyonu 99Mo/99m Tc jeneratöründen izotonik NaCl çözeltisi içinde elde edilir. Nükleer tıpta kullanıldığı alanlar şunlardır :
İşaretli kompleksler oluşturmak için ligandlara bağlanma Tiroid sintigrafisi Tükürük bezi sintigrafisi Gözyaşı bezleri sintigrafisi Meckel Divertikulumu sintigrafisi Mide sintigrafisi 99mTc kolloidleri haricinde nükleer tıpta kullanılan 99mTc radyofarmasötikleri metal kompleksleridirler. Merkezdeki 99mTc atomu Lewis asidi, çevresindeki atom veya fonksiyonel gruplar ise Lewis bazı olarak davranır (89). Teknesyumun yaptığı şelatların stabilitesi ligand türlerine göre tetradentat>tridentat>bidentat>monodentat olarak sıralanır (19). Tc+4 iyonu PYP, MDP ve DTPA gibi anyonlarla kompleks yapmak için en uygun formdadır.
1831. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


31. SAYFA ICERIGI

Bazı durumlarda ligandın kendisi de indirgeyici ajan gibi davranır (19). Perteknetat iyonunun açık kimyasal yapısı Şekil 4te gösterilmiştir.
Şekil 4 : Perteknetat İyonu (106). Perteknetat iyonu 99Mo/99m Tc jeneratöründen izotonik NaCl çözeltisi içinde elde edilir. Nükleer tıpta kullanıldığı alanlar şunlardır :
İşaretli kompleksler oluşturmak için ligandlara bağlanma Tiroid sintigrafisi Tükürük bezi sintigrafisi Gözyaşı bezleri sintigrafisi Meckel Divertikulumu sintigrafisi Mide sintigrafisi 99mTc kolloidleri haricinde nükleer tıpta kullanılan 99mTc radyofarmasötikleri metal kompleksleridirler. Merkezdeki 99mTc atomu Lewis asidi, çevresindeki atom veya fonksiyonel gruplar ise Lewis bazı olarak davranır (89). Teknesyumun yaptığı şelatların stabilitesi ligand türlerine göre tetradentat>tridentat>bidentat>monodentat olarak sıralanır (19). Tc+4 iyonu PYP, MDP ve DTPA gibi anyonlarla kompleks yapmak için en uygun formdadır.
18
single.php