1.3.2 99mTc ile Radyoişaretleme Hazırlanan formülasyonlar ligand ve 99mTc haricinde, indirgeyici ajan, antioksidan, tampon çözelti ve sürfaktan içerebilir (46).
Direkt işaretleme metodu : Ligand, indirgeyici ajan ve gerekli diğer maddeleri içeren karışıma 99mTc eklenmesi yolu izlenir (39, 61).
Değişim metodu : İki basamaklı bir metoddur. Ligandı uygun bir oksidasyon basamağında stabilize eden kararsız bir ligand varlığında TcO4- indirgenir. Bunu takiben reaksiyon kabına daha kuvvetli donörler olan final ligandları eklenir. Bu işleme transmetalasyon da denir.
99mTc ile işaretli formülasyonlarda ortamda oluşan kompleks dışında, kalay tarafından indirgenmeyen Serbest Teknesyum ve şelat yapıcı ajanla etkileşmemiş indirgenmiş Teknesyum bulunabilir. Teknesyum radyofarmasötiklerinde safsızlık konsantrasyonunun %5i geçmemesi istenir. Formülasyonlar hazırlanırken ortam O2 bulunması Tc+7 iyonlarının indirgenmesini engeller, bu da serbest perteknetat miktarının artmasına sebep olur (39, 46).
1.3.3 99Mo/99mTc Jeneratörü Radyonüklit jeneratörleri uzun ömürlü anne radyonüklitten, kısa ömürlü kız radyonüklt elde edilmesi ilkesine dayanır. Bozunma sonucu oluşan kız radyonüklit kimyasal özellikleri bakımından anne radyonüklitten farklı olmalıdır, böylece kolayca ayrıştırılabilinir. Jeneratörün kullanım ömrü anne radyonüklitin yarı ömrüne bağlıdır (106). Jeneratör tabana oturtulmuş cam veya plastik bir sütundan oluşur. Bu sütun anne nüklidin adsorbe edileceği, iyon değiştirici reçine veya alüminyumdan yapılmıştır (2).
1932. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


32. SAYFA ICERIGI

1.3.2 99mTc ile Radyoişaretleme Hazırlanan formülasyonlar ligand ve 99mTc haricinde, indirgeyici ajan, antioksidan, tampon çözelti ve sürfaktan içerebilir (46).
Direkt işaretleme metodu : Ligand, indirgeyici ajan ve gerekli diğer maddeleri içeren karışıma 99mTc eklenmesi yolu izlenir (39, 61).
Değişim metodu : İki basamaklı bir metoddur. Ligandı uygun bir oksidasyon basamağında stabilize eden kararsız bir ligand varlığında TcO4- indirgenir. Bunu takiben reaksiyon kabına daha kuvvetli donörler olan final ligandları eklenir. Bu işleme transmetalasyon da denir.
99mTc ile işaretli formülasyonlarda ortamda oluşan kompleks dışında, kalay tarafından indirgenmeyen Serbest Teknesyum ve şelat yapıcı ajanla etkileşmemiş indirgenmiş Teknesyum bulunabilir. Teknesyum radyofarmasötiklerinde safsızlık konsantrasyonunun %5i geçmemesi istenir. Formülasyonlar hazırlanırken ortam O2 bulunması Tc+7 iyonlarının indirgenmesini engeller, bu da serbest perteknetat miktarının artmasına sebep olur (39, 46).
1.3.3 99Mo/99mTc Jeneratörü Radyonüklit jeneratörleri uzun ömürlü anne radyonüklitten, kısa ömürlü kız radyonüklt elde edilmesi ilkesine dayanır. Bozunma sonucu oluşan kız radyonüklit kimyasal özellikleri bakımından anne radyonüklitten farklı olmalıdır, böylece kolayca ayrıştırılabilinir. Jeneratörün kullanım ömrü anne radyonüklitin yarı ömrüne bağlıdır (106). Jeneratör tabana oturtulmuş cam veya plastik bir sütundan oluşur. Bu sütun anne nüklidin adsorbe edileceği, iyon değiştirici reçine veya alüminyumdan yapılmıştır (2).
19
single.php