Nükleer tıpta kullanılan kısa yarı ömürlü radyonüklitleri üreten jeneratörler Tablo 3te gösterilmiştir.

Tablo 3 : Tıpta Kullanılan Kısa Yarı Ömürlü Radyonüklit Jeneratörleri (48)

Ana Nüklit 99Mo 113Sn
81Rb
82Sn
68Ge

Bozunma Türü

Elektron yakalama
Elektron yakalama, +
Elektron yakalama
Elektron yakalama

T 1/2
66,02 saat 115,1 gün

Oluşan Radyoüklit
99mTc
113mIn

Enerji (keV)
141
392

4,58 saat 81mKr

190

25 gün

82Rb

288 gün 68Ga

T
6,02 saat 1,66 saat
13,3 saniye
1,25 dakika 68,3 dakika

Radyonüklit jeneratörlerinden en çok kullanılanılanı 99Mo/99mTc jeneratörüdür (60). İlk kez 1957de Brookhaven National Laboratoryde kullanılmıştır (48). Alüminyum kolona emdirilmiş MoO4-2 (Molibdat) formundaki 99Mo ana radyonüklittir. Günümüzde kullanılan jeneratörlerin hepsinde fizyon ürünü 99Mo bulunmaktadır. Fizyon ürünü Molibden kullanılmasının avantajı yüksek spesifik aktiviteye sahip olmasıdır. Perteknatat iyonunun jeneratörden sağımı kromatografik ilkelere dayanır (8). Kolondan %0,9luk NaCl solüsyonu geçirilmesi esnasında 99Mo ve bozunma ürünü 99Tc alüminyum kolonda kalırken, 99mTc, perteknetat anyonu halinde sağılır. Sağım işlemi vakumlu şişeler kullanılarak yapılır. Sağım sonucu elde edilen perteknetat çözeltisi, renksiz, berrak ve izotoniktir (106).

2033. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


33. SAYFA ICERIGI

Nükleer tıpta kullanılan kısa yarı ömürlü radyonüklitleri üreten jeneratörler Tablo 3te gösterilmiştir.

Tablo 3 : Tıpta Kullanılan Kısa Yarı Ömürlü Radyonüklit Jeneratörleri (48)

Ana Nüklit 99Mo 113Sn
81Rb
82Sn
68Ge

Bozunma Türü

Elektron yakalama
Elektron yakalama, +
Elektron yakalama
Elektron yakalama

T 1/2
66,02 saat 115,1 gün

Oluşan Radyoüklit
99mTc
113mIn

Enerji (keV)
141
392

4,58 saat 81mKr

190

25 gün

82Rb

288 gün 68Ga

T
6,02 saat 1,66 saat
13,3 saniye
1,25 dakika 68,3 dakika

Radyonüklit jeneratörlerinden en çok kullanılanılanı 99Mo/99mTc jeneratörüdür (60). İlk kez 1957de Brookhaven National Laboratoryde kullanılmıştır (48). Alüminyum kolona emdirilmiş MoO4-2 (Molibdat) formundaki 99Mo ana radyonüklittir. Günümüzde kullanılan jeneratörlerin hepsinde fizyon ürünü 99Mo bulunmaktadır. Fizyon ürünü Molibden kullanılmasının avantajı yüksek spesifik aktiviteye sahip olmasıdır. Perteknatat iyonunun jeneratörden sağımı kromatografik ilkelere dayanır (8). Kolondan %0,9luk NaCl solüsyonu geçirilmesi esnasında 99Mo ve bozunma ürünü 99Tc alüminyum kolonda kalırken, 99mTc, perteknetat anyonu halinde sağılır. Sağım işlemi vakumlu şişeler kullanılarak yapılır. Sağım sonucu elde edilen perteknetat çözeltisi, renksiz, berrak ve izotoniktir (106).

20
single.php