Şekil 6 : 99Mo/99mTc jeneratöründe Aktivite Zaman ilişkisi (82). 99Mo/99mTc jeneratörünün sağım verimi aşağıdaki gibi hesaplanır :
Sağım verimi : Sağılan 99mTc aktivitesinin, sağım zamanı için hesaplanan teorik 99mTc aktivitesine oranıdır :
A1 = A0e-1t : Ana radyonüklidin herhangi bir zamandaki aktivitesi A2 = A0e-2t : Ürün radyonüklidin herhangi bir zamandaki aktivitesi A99mTc (t) = A99Mo(t=0) X 0,96(1- e-0,105t) 1 :99Mo bozunma sabiti 2 :99mTc bozunma sabiti A0 : Kalibrasyon anındaki 99Mo aktivitesi : A1 : t anındaki 99Mo aktivitesi A2 : t anındaki 99mTc aktivitesi (82).
2235. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


35. SAYFA ICERIGI

Şekil 6 : 99Mo/99mTc jeneratöründe Aktivite Zaman ilişkisi (82). 99Mo/99mTc jeneratörünün sağım verimi aşağıdaki gibi hesaplanır :
Sağım verimi : Sağılan 99mTc aktivitesinin, sağım zamanı için hesaplanan teorik 99mTc aktivitesine oranıdır :
A1 = A0e-1t : Ana radyonüklidin herhangi bir zamandaki aktivitesi A2 = A0e-2t : Ürün radyonüklidin herhangi bir zamandaki aktivitesi A99mTc (t) = A99Mo(t=0) X 0,96(1- e-0,105t) 1 :99Mo bozunma sabiti 2 :99mTc bozunma sabiti A0 : Kalibrasyon anındaki 99Mo aktivitesi : A1 : t anındaki 99Mo aktivitesi A2 : t anındaki 99mTc aktivitesi (82).
22
single.php