yarı ömürlü radyonüklit taşıyan radyofarmasötiklerin sterilizasyonu için membran filtrasyonu daha uygundur. En çok kullanılan membran filtreler porları 0,45m ve 0,22m yarıçaplı olanlardır.
Radyofarmasötiklerin sterilite testlerinde, 14 gün boyunca aerobik ve anaerobik bakteriler için sıvı tiyoglikolat besiyerinde, mantar ve küfler için ise soybean-casein besiyerinde üreme olup olmadığı gözlenir (45, 46, 85).
Pirojenite : Pirojenler mikroorganizmalarının metabolik ürünleridir. Isıya dayanıklı ve zor çözünen protein veya polisakkaritlerdir. Pirojenlerin vücuda girmesinin 30 ila 120 dakika sonrasında, ateş, eklemlerde ağrı, terleme başağrısı, gözbebeklerinde dilatasyon görülebilir. Pirojenite kontrolü için rutinde uygulanan testler USP 32 tavşan testi ve limulus amebocyte lysate (LAL) testidir (46, 85).
Toksisite : Yeni bir radyofarmasötik insanlara uygulanmaya başlanmadan önce, diğer ilaçlar gibi güvenli dozu belirlenmelidir. Radyofarmasötiklere bağlı toksik etkiler doku ve fizyolojik fonksiyonlarda değişime kadar gidebilir (46, 85).
1.5 Radyonüklidik Görüntüleme Yöntemleri
1.5.1 Gama Kamera (Sintigrafik Yöntemler / 2 boyutlu radyonüklit tarama)
Vücuda verilen radyofarmasötiğin yaydığı gama ışınların, bir gama kamera tarafından saptanması ve bilgisayar ortamında iki boyutlu olarak görüntü haline getirilmesi ilkesine dayanarak çalışır. Gama kameralar 1958de Anger tarafından geliştirilmiştir. Anger tarafından bulunan sistemin temeli şudur; sintilasyon dedektörü denilen inorganik kristaller ( NaI(Tl) ) gama ışınlarına duyarlıdırlar ve gama ışınlarına maruz kaldıklarında florasan etki gösterirler. Bunun sonucu oluşan
2538. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


38. SAYFA ICERIGI

yarı ömürlü radyonüklit taşıyan radyofarmasötiklerin sterilizasyonu için membran filtrasyonu daha uygundur. En çok kullanılan membran filtreler porları 0,45m ve 0,22m yarıçaplı olanlardır.
Radyofarmasötiklerin sterilite testlerinde, 14 gün boyunca aerobik ve anaerobik bakteriler için sıvı tiyoglikolat besiyerinde, mantar ve küfler için ise soybean-casein besiyerinde üreme olup olmadığı gözlenir (45, 46, 85).
Pirojenite : Pirojenler mikroorganizmalarının metabolik ürünleridir. Isıya dayanıklı ve zor çözünen protein veya polisakkaritlerdir. Pirojenlerin vücuda girmesinin 30 ila 120 dakika sonrasında, ateş, eklemlerde ağrı, terleme başağrısı, gözbebeklerinde dilatasyon görülebilir. Pirojenite kontrolü için rutinde uygulanan testler USP 32 tavşan testi ve limulus amebocyte lysate (LAL) testidir (46, 85).
Toksisite : Yeni bir radyofarmasötik insanlara uygulanmaya başlanmadan önce, diğer ilaçlar gibi güvenli dozu belirlenmelidir. Radyofarmasötiklere bağlı toksik etkiler doku ve fizyolojik fonksiyonlarda değişime kadar gidebilir (46, 85).
1.5 Radyonüklidik Görüntüleme Yöntemleri
1.5.1 Gama Kamera (Sintigrafik Yöntemler / 2 boyutlu radyonüklit tarama)
Vücuda verilen radyofarmasötiğin yaydığı gama ışınların, bir gama kamera tarafından saptanması ve bilgisayar ortamında iki boyutlu olarak görüntü haline getirilmesi ilkesine dayanarak çalışır. Gama kameralar 1958de Anger tarafından geliştirilmiştir. Anger tarafından bulunan sistemin temeli şudur; sintilasyon dedektörü denilen inorganik kristaller ( NaI(Tl) ) gama ışınlarına duyarlıdırlar ve gama ışınlarına maruz kaldıklarında florasan etki gösterirler. Bunun sonucu oluşan
25
single.php