ultraviolet veya görünür tayftaki ışınlar fotomultiplier tüpte elektrik akımına çevrilir. Oluşan elektrik akımının büyüklüğü kristal tarafından absorbe edilen gama ışınlarının enerjisi ile orantılıdır.
Elektromanyetik radyasyonun tüm çeşitleri gibi gama ışınları da izotropik olarak yayılır. Sadece bir dedektör kullanarak görüntü elde etmeye çalışmak ışının hastanın vücudundan çıktığı nokta ve dedektöre geldiği nokta arasında bir bağlantı olmayacağından başarısız olacaktır. Bu sebepten gama kameralarda kolimatörler kullanılır. Kolimatör sadece belirli yönlerden gelen ışınların geçmesine izin veren bir filtredir. Üzerinde bulunan deliklerin uzunluğu, çapı ve sayısı görüntü kalitesine etki eder (10, 22, 69, 72).
1.5.2 SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) Radyofarmasötik enjekte edilmiş hastanın etrafında 360 derece dönebilen bir kameranın değişik açılardan aldığı 2 boyutlu görüntüleri birleştirerek 3 boyutlu görüntüler oluşturma ilkesine dayanarak çalışır. Kamera hastanın etrafında dönerken belirli aralıklarla durarak (6) gama ışını yayılımlarını tespit eder. SPECT görüntülemede kullanılan radyonüklitler, 99mTc, 67Ga, 111In ve 123Itür. Düzlemsel gama kameralardan farkı, hastanın etrafında dönerek farklı açılardan görüntü alabilmesi ve bu görüntüleri bilgisayar ortamında birleştirerek değişik organ kesitlerinin incelenmesine olanak sunuyor olmasıdır (10, 22, 69, 72).
1.5.3 PET (Positron Emission Tomography) Güçlü bir diyagnostik yöntemdir. Anatomik görüntülerin yanı sıra organların fizyolojisi hakkında bilgi veriyor olması diğer görüntüleme yöntemlerine göre en büyük avantajıdır. PET kameralar 511 kEvluk enerjiye sahip foton çiftlerini rastlantı kamerası ile dedekte edip görüntüye çevirmek için tasarlanmışlardır. Bu
2639. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


39. SAYFA ICERIGI

ultraviolet veya görünür tayftaki ışınlar fotomultiplier tüpte elektrik akımına çevrilir. Oluşan elektrik akımının büyüklüğü kristal tarafından absorbe edilen gama ışınlarının enerjisi ile orantılıdır.
Elektromanyetik radyasyonun tüm çeşitleri gibi gama ışınları da izotropik olarak yayılır. Sadece bir dedektör kullanarak görüntü elde etmeye çalışmak ışının hastanın vücudundan çıktığı nokta ve dedektöre geldiği nokta arasında bir bağlantı olmayacağından başarısız olacaktır. Bu sebepten gama kameralarda kolimatörler kullanılır. Kolimatör sadece belirli yönlerden gelen ışınların geçmesine izin veren bir filtredir. Üzerinde bulunan deliklerin uzunluğu, çapı ve sayısı görüntü kalitesine etki eder (10, 22, 69, 72).
1.5.2 SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) Radyofarmasötik enjekte edilmiş hastanın etrafında 360 derece dönebilen bir kameranın değişik açılardan aldığı 2 boyutlu görüntüleri birleştirerek 3 boyutlu görüntüler oluşturma ilkesine dayanarak çalışır. Kamera hastanın etrafında dönerken belirli aralıklarla durarak (6) gama ışını yayılımlarını tespit eder. SPECT görüntülemede kullanılan radyonüklitler, 99mTc, 67Ga, 111In ve 123Itür. Düzlemsel gama kameralardan farkı, hastanın etrafında dönerek farklı açılardan görüntü alabilmesi ve bu görüntüleri bilgisayar ortamında birleştirerek değişik organ kesitlerinin incelenmesine olanak sunuyor olmasıdır (10, 22, 69, 72).
1.5.3 PET (Positron Emission Tomography) Güçlü bir diyagnostik yöntemdir. Anatomik görüntülerin yanı sıra organların fizyolojisi hakkında bilgi veriyor olması diğer görüntüleme yöntemlerine göre en büyük avantajıdır. PET kameralar 511 kEvluk enerjiye sahip foton çiftlerini rastlantı kamerası ile dedekte edip görüntüye çevirmek için tasarlanmışlardır. Bu
26
single.php