İÇİNDEKİLER

Tez Değerlendirme Kurulu Üyeleri. II ÖNSÖZ. III İÇİNDEKİLER .IV ŞEKİL LİSTESİ. VII TABLO LİSTESİ .XI KISALTMA LİSTESİ .XIII BÖLÜM I . 2

1 Genel Bilgiler. 2
1.1 Radyofarmasötikler . 2 1.1.1 Tanı amacıyla kullanılacak ideal radyofarmasötiğin özellikleri: . 3 1.1.2 Tedavi amacıyla kullanılacak ideal radyofarmasötiğin özellikleri: . 3 1.1.3 Radyofarmasötik Dizaynında Dikkat Edilecek Hususlar . 3 1.1.4 Radyoişaretleme Yöntemleri . 4

1.2 Tıpta Kullanılan Radyonüklitler. 6 1.2.1 Reaktörde Üretilen Radyonüklitler . 7 1.2.2 Siklotronda Üretilen Radyonüklitler . 8 1.2.3 Jeneratörde Üretilen Radyonüklitler . 8 1.2.4 Nükleer Tıpta Sık Kullanılan Radyofarmasötikler. 10

1.3 Teknesyum . 16

1.3.1 1.3.2 1.3.3

Teknesyum Kimyası . 17 99mTc ile Radyoişaretleme . 19 99Mo/99mTc Jeneratörü. 19

1.4 Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrolü. 23 1.4.1 Fizikokimyasal Testler . 23 1.4.2 Biyolojik Testler . 24

1.5 Radyonüklidik Görüntüleme Yöntemleri . 25 1.5.1 Gama Kamera (Sintigrafik Yöntemler / 2 boyutlu radyonüklit tarama). 25 1.5.2 SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) . 26 1.5.3 PET (Positron Emission Tomography) . 26

1.6 Kemik Sintigrafisi . 27 1.6.1 Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi . 28 1.6.2 Normal Kemik Sintigrafisi. 28 1.6.3 Yumuşak Doku Tutulumları. 29 1.6.4 Kemik Sintigrafisinin Endikasyonları . 31

1.7 Kemik Yapısı . 34

IV4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


4. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

Tez Değerlendirme Kurulu Üyeleri. II ÖNSÖZ. III İÇİNDEKİLER .IV ŞEKİL LİSTESİ. VII TABLO LİSTESİ .XI KISALTMA LİSTESİ .XIII BÖLÜM I . 2

1 Genel Bilgiler. 2
1.1 Radyofarmasötikler . 2 1.1.1 Tanı amacıyla kullanılacak ideal radyofarmasötiğin özellikleri: . 3 1.1.2 Tedavi amacıyla kullanılacak ideal radyofarmasötiğin özellikleri: . 3 1.1.3 Radyofarmasötik Dizaynında Dikkat Edilecek Hususlar . 3 1.1.4 Radyoişaretleme Yöntemleri . 4

1.2 Tıpta Kullanılan Radyonüklitler. 6 1.2.1 Reaktörde Üretilen Radyonüklitler . 7 1.2.2 Siklotronda Üretilen Radyonüklitler . 8 1.2.3 Jeneratörde Üretilen Radyonüklitler . 8 1.2.4 Nükleer Tıpta Sık Kullanılan Radyofarmasötikler. 10

1.3 Teknesyum . 16

1.3.1 1.3.2 1.3.3

Teknesyum Kimyası . 17 99mTc ile Radyoişaretleme . 19 99Mo/99mTc Jeneratörü. 19

1.4 Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrolü. 23 1.4.1 Fizikokimyasal Testler . 23 1.4.2 Biyolojik Testler . 24

1.5 Radyonüklidik Görüntüleme Yöntemleri . 25 1.5.1 Gama Kamera (Sintigrafik Yöntemler / 2 boyutlu radyonüklit tarama). 25 1.5.2 SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) . 26 1.5.3 PET (Positron Emission Tomography) . 26

1.6 Kemik Sintigrafisi . 27 1.6.1 Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi . 28 1.6.2 Normal Kemik Sintigrafisi. 28 1.6.3 Yumuşak Doku Tutulumları. 29 1.6.4 Kemik Sintigrafisinin Endikasyonları . 31

1.7 Kemik Yapısı . 34

IV
single.php