enerjiye sahip pozitron yayıcı radyonüklitlerle (11C,13N,15O,18F) doğal fizyolojik moleküller işaretlenerek SPECT sistemine göre daha yüksek çözünürlükte görüntüler elde edilebilir. PET çalışmalarının büyük çoğunluğunda kullanılan radyofarmasötik 18F ile işaretli deoksiglukoz molekülüdür. PETin en büyük avantajlarından biri bu düşük atomik numaralı radyoaktif izotopların fizyolojik sistemlerde kullanılan analoglarını taklit ederek bu sistemlerin ayrıntılı görüntülerinin elde edilmesine imkan sağlamasıdır. PET bilgisayarlı tomografi ile kombine edilerek daha iyi görüntüler elde edilebilir (10, 22, 69, 72).
1.6 Kemik Sintigrafisi
99mTc ile işaretli difosfonatlarla yapılan kemik sintigrafisi çalışmaları günümüzde nükleer tıpta en çok kullanılan yöntemlerin başında gelir. İşaretli bileşiğin başlangıçta kemiğe tutulumu, kan akımına, kemiğin yeniden oluşum hızı, osteoblastik aktivite ve hormonların etkisine bağlıdır (23). Nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemleri fonksiyonel görüntüleme yaparken radyolojik yöntemler anatomik görüntüleme yapar. Radyonüklit kemik görüntüleme yöntemleri spesifik olmamakla beraber çoğu durumda diğer görüntüleme yöntemlerinden üstündür. Kemik sintigrafisi, tüm nükleer uygulamalarının yaklaşık 1/3ünü oluşturur.
İlk kullanılan kemik radyofarmasötiklerinden olan 47Ca ve 85Sr yüksek gama enerjileri ve uzun yarı ömürleri sebebiyle artık kullanılmamaktadır (18, 65).
Hidroksiapatit kristalindeki hidroksil iyonuyla yer değiştirerek kemikte lokalize olan 18F ise kısa yarı ömrü sebebiyle kısıtlı kullanım olanaklarına sahiptir (23).
Kemik sintigrafisinde en çok 99mTc ile işaretli difosfonat bileşikleri kullanılmaktadır. Bu bileşikler kemikte hızla akümüle olurlar. Hidroksiapatit
2740. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


40. SAYFA ICERIGI

enerjiye sahip pozitron yayıcı radyonüklitlerle (11C,13N,15O,18F) doğal fizyolojik moleküller işaretlenerek SPECT sistemine göre daha yüksek çözünürlükte görüntüler elde edilebilir. PET çalışmalarının büyük çoğunluğunda kullanılan radyofarmasötik 18F ile işaretli deoksiglukoz molekülüdür. PETin en büyük avantajlarından biri bu düşük atomik numaralı radyoaktif izotopların fizyolojik sistemlerde kullanılan analoglarını taklit ederek bu sistemlerin ayrıntılı görüntülerinin elde edilmesine imkan sağlamasıdır. PET bilgisayarlı tomografi ile kombine edilerek daha iyi görüntüler elde edilebilir (10, 22, 69, 72).
1.6 Kemik Sintigrafisi
99mTc ile işaretli difosfonatlarla yapılan kemik sintigrafisi çalışmaları günümüzde nükleer tıpta en çok kullanılan yöntemlerin başında gelir. İşaretli bileşiğin başlangıçta kemiğe tutulumu, kan akımına, kemiğin yeniden oluşum hızı, osteoblastik aktivite ve hormonların etkisine bağlıdır (23). Nükleer tıpta kullanılan görüntüleme yöntemleri fonksiyonel görüntüleme yaparken radyolojik yöntemler anatomik görüntüleme yapar. Radyonüklit kemik görüntüleme yöntemleri spesifik olmamakla beraber çoğu durumda diğer görüntüleme yöntemlerinden üstündür. Kemik sintigrafisi, tüm nükleer uygulamalarının yaklaşık 1/3ünü oluşturur.
İlk kullanılan kemik radyofarmasötiklerinden olan 47Ca ve 85Sr yüksek gama enerjileri ve uzun yarı ömürleri sebebiyle artık kullanılmamaktadır (18, 65).
Hidroksiapatit kristalindeki hidroksil iyonuyla yer değiştirerek kemikte lokalize olan 18F ise kısa yarı ömrü sebebiyle kısıtlı kullanım olanaklarına sahiptir (23).
Kemik sintigrafisinde en çok 99mTc ile işaretli difosfonat bileşikleri kullanılmaktadır. Bu bileşikler kemikte hızla akümüle olurlar. Hidroksiapatit
27
single.php