Radyoaktif maddenin kemiklerdeki tutulumu yaş ile birlikte genellikle azalır. Bununla beraber skapulanın akromial ve korakoid çıkıntılarında, klavikulanın medial ucunda, ve sakrumda persistan uptake görülür (18).
Patolojik durumlarda osteoblastik aktivite artışına bağlı olarak o bölgede tutulum artar. Normalde böbrekler hafifçe görüntülenir. Böbreklerin aktivite tutulumundaki değişiklikler bazı böbrek hastalıklarının ve sistemik hastalıkların tanısında kullanılır (18, 21).
Radyoterapi kemikteki aktivite tutulumunu azaltır.
Kemik sintigrafisinde radyoaktivite tutulumu hastaların kemoterapi ya da hormonal tedavi almasına bağlı olarak da değişiklik gösterebilir (65, 97).
1.6.3 Yumuşak Doku Tutulumları Kemik sintigrafisinde görüntüleme işlemi genelde radyofarmasötiğin hastaya uygulanmasından 2-4 saat sonra yapılır. Bunun nedeni radyofarmasötiğin yumuşak dokudan intravasküler ve ekstraselüler olarak temizlenip osseöz dokuya geçişini beklemektir (18).
Yumuşak doku tutulumları, doku kalsiyumu üzerine bağlanma, denatüre proteinlerle kompleks oluşturma, demir depolarının varlığı, hiperemi-kapiller permeabilite değişikliği ve doku enzimlerine bağlanma gibi birçok mekanizma sonucu oluşur. Hiperkalsemide (hiperparatiroidi veya malignite) aynı zamanda birçok organda yaygın aktivite tutulumu görülür.
Kalsiyum yumuşak dokularda başlıca 4 yolu izleyerek birikir (107).
Metastatik kalsifikasyon : Metastatik kalsifikasyon hiperkalsemiye bağlı olarak normal dokularda artmış kalsiyum depolanmasıdır. Artmış paratiroid hormonu
2942. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


42. SAYFA ICERIGI

Radyoaktif maddenin kemiklerdeki tutulumu yaş ile birlikte genellikle azalır. Bununla beraber skapulanın akromial ve korakoid çıkıntılarında, klavikulanın medial ucunda, ve sakrumda persistan uptake görülür (18).
Patolojik durumlarda osteoblastik aktivite artışına bağlı olarak o bölgede tutulum artar. Normalde böbrekler hafifçe görüntülenir. Böbreklerin aktivite tutulumundaki değişiklikler bazı böbrek hastalıklarının ve sistemik hastalıkların tanısında kullanılır (18, 21).
Radyoterapi kemikteki aktivite tutulumunu azaltır.
Kemik sintigrafisinde radyoaktivite tutulumu hastaların kemoterapi ya da hormonal tedavi almasına bağlı olarak da değişiklik gösterebilir (65, 97).
1.6.3 Yumuşak Doku Tutulumları Kemik sintigrafisinde görüntüleme işlemi genelde radyofarmasötiğin hastaya uygulanmasından 2-4 saat sonra yapılır. Bunun nedeni radyofarmasötiğin yumuşak dokudan intravasküler ve ekstraselüler olarak temizlenip osseöz dokuya geçişini beklemektir (18).
Yumuşak doku tutulumları, doku kalsiyumu üzerine bağlanma, denatüre proteinlerle kompleks oluşturma, demir depolarının varlığı, hiperemi-kapiller permeabilite değişikliği ve doku enzimlerine bağlanma gibi birçok mekanizma sonucu oluşur. Hiperkalsemide (hiperparatiroidi veya malignite) aynı zamanda birçok organda yaygın aktivite tutulumu görülür.
Kalsiyum yumuşak dokularda başlıca 4 yolu izleyerek birikir (107).
Metastatik kalsifikasyon : Metastatik kalsifikasyon hiperkalsemiye bağlı olarak normal dokularda artmış kalsiyum depolanmasıdır. Artmış paratiroid hormonu
29
single.php