sekresyonuna, D vitamini fazlalığına, böbrek yetmezliğine bağlı olarak görülebilir (107).
Distrofik kalsifikasyon : Normal kalsiyum ve fosfat seviyeli olan hastalarda, travma, iskemi ve selüler nekroza bağlı histolojik bozulmalar sonucu dokularda Ca+2 birikmesidir. Doku hasarı olan bölgede hyalin kollajen dejenerasyonu Ca+2 birikmesiyle ilişkilidir. Beyin infarktüsü, derin ven trombozu, flebit, dermatomyosit, enjeksiyon bölgesinde aktivite birikimi distrofik kalsifikasyon örnekleridir (107).
Metabolik Tutulum : Bazı metabolik mekanizmalar kemik radyofarmasötiklerinin tutulumunu etkiler. Osteojenik sarkoma metastazları 99mTcMDPye bağlanan osteoid matriks üretir. Musin üreten tümörler, biyokimyasal olarak osifiye kıkırdağa benzeyen ve Ca+2 tuzlarına bağlanan bir glikoprotein salgılar. Akciğer, meme ve sindirim kanalında görülen musinöz tümörlerin 99mTc-MDP tutulumu yaptığı bilinmektedir. Primer tümörlere ek olarak aktivite lenf nodu metastazlarında da tutulabilir (107).
Bölgesel Sekestrasyon : Enjeksiyondan sonra kemik radyofarmasötikleri kemikte tutulum ve renal ekstreksiyona ek olarak ekstraselüler alana yayılır. Venöz veya lenfatik obstruksiyon varlığında artan ödemli ekstremitedeki ekstraselüler boşluk bu bölgede azalan klerense yol açabilir. Bu durumlarda göreceli olarak lokal aktivite artışı görülür (107).
Bu mekanizmaların dışında radyofarmasötikte bulunan safsızlıklar da yumuşak doku tutulumlarına sebep olabilir. Hidrolize olmuş Teknesyum, kolloid formda dalak ve karaciğerde lokalize olur. Serbest Teknesyum, mide, tükürük bezleri ve tiroidde tutulur. Düzgün yapılmayan radyofarmasötik enjeksiyonları bozuk tutuluma sebep olabilir (107).
3043. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


43. SAYFA ICERIGI

sekresyonuna, D vitamini fazlalığına, böbrek yetmezliğine bağlı olarak görülebilir (107).
Distrofik kalsifikasyon : Normal kalsiyum ve fosfat seviyeli olan hastalarda, travma, iskemi ve selüler nekroza bağlı histolojik bozulmalar sonucu dokularda Ca+2 birikmesidir. Doku hasarı olan bölgede hyalin kollajen dejenerasyonu Ca+2 birikmesiyle ilişkilidir. Beyin infarktüsü, derin ven trombozu, flebit, dermatomyosit, enjeksiyon bölgesinde aktivite birikimi distrofik kalsifikasyon örnekleridir (107).
Metabolik Tutulum : Bazı metabolik mekanizmalar kemik radyofarmasötiklerinin tutulumunu etkiler. Osteojenik sarkoma metastazları 99mTcMDPye bağlanan osteoid matriks üretir. Musin üreten tümörler, biyokimyasal olarak osifiye kıkırdağa benzeyen ve Ca+2 tuzlarına bağlanan bir glikoprotein salgılar. Akciğer, meme ve sindirim kanalında görülen musinöz tümörlerin 99mTc-MDP tutulumu yaptığı bilinmektedir. Primer tümörlere ek olarak aktivite lenf nodu metastazlarında da tutulabilir (107).
Bölgesel Sekestrasyon : Enjeksiyondan sonra kemik radyofarmasötikleri kemikte tutulum ve renal ekstreksiyona ek olarak ekstraselüler alana yayılır. Venöz veya lenfatik obstruksiyon varlığında artan ödemli ekstremitedeki ekstraselüler boşluk bu bölgede azalan klerense yol açabilir. Bu durumlarda göreceli olarak lokal aktivite artışı görülür (107).
Bu mekanizmaların dışında radyofarmasötikte bulunan safsızlıklar da yumuşak doku tutulumlarına sebep olabilir. Hidrolize olmuş Teknesyum, kolloid formda dalak ve karaciğerde lokalize olur. Serbest Teknesyum, mide, tükürük bezleri ve tiroidde tutulur. Düzgün yapılmayan radyofarmasötik enjeksiyonları bozuk tutuluma sebep olabilir (107).
30
single.php