Prostat kanser olgularının % 85inde hastalığın bir döneminde kemik metastazı gelişmekte ve % 35 olguda tanı anında kemik metastazı bulunur. Kemik metastazlarının varlığı için PSA (Prostat Spesifik Antijen) çok önemli bir tümör belirtecidir. PSA 10 ng.mL-1den düşük ise kemik metastazı olma olasılığı azdır. PSA 10 ng.mL-1den yüksek ise metastatik hastalığın belirlenmesi için kemik sintigrafisi yapılmalıdır (18).
Kemik sintigrafisinin bilinen malignitelerdeki endikasyonu; evreleme, kemik ağrısının değerlendirilmesi, hastalığın yaygınlığının ve tedaviye yanıtın belirlenmesidir.
Osteomyelitin tanısında kemik sintigrafisi en etkili yöntemdir (12).
Travmalardan sonra yapılan sintigrafilerde kuşkulu olmayan bölgedeki kırıklar da belirlenebilir. Akut ve kronik spor yaralanmalarında, yumuşak doku ve kemik patolojilerinin tanı ve tedavisinin izlenmesinde kemik sintigrafisinin yaygın kullanım alanı mevcuttur. Stres kırıkları bunlardan biridir (18, 36).
Kemik sintigrafisi çok hassas bir tetkik yöntemi ve çoğu durum için ideal görüntüleme yöntemi olsa da özgünlüğü düşüktür. Özgünlüğünü arttırmak ve vücudun daha detaylı görüntülerini elde edebilmek amacıyla SPECT ile kombine edilir (88).
Ağrılı protezlerde aseptik gevşeme ile enfeksiyonun ayırıcı tanısı tedavi açısından önemlidir. Kemik sintigrafisinde genelde enfeksiyonda protez çevresinde artan aktivite, gevşemede ise fokal aktivite görülür. Protez enfeksiyonlarının değerlendirilmesinde en ideal yöntem Tc-99m HMPAO işaretli lökosit sintigrafisidir.
3245. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


45. SAYFA ICERIGI

Prostat kanser olgularının % 85inde hastalığın bir döneminde kemik metastazı gelişmekte ve % 35 olguda tanı anında kemik metastazı bulunur. Kemik metastazlarının varlığı için PSA (Prostat Spesifik Antijen) çok önemli bir tümör belirtecidir. PSA 10 ng.mL-1den düşük ise kemik metastazı olma olasılığı azdır. PSA 10 ng.mL-1den yüksek ise metastatik hastalığın belirlenmesi için kemik sintigrafisi yapılmalıdır (18).
Kemik sintigrafisinin bilinen malignitelerdeki endikasyonu; evreleme, kemik ağrısının değerlendirilmesi, hastalığın yaygınlığının ve tedaviye yanıtın belirlenmesidir.
Osteomyelitin tanısında kemik sintigrafisi en etkili yöntemdir (12).
Travmalardan sonra yapılan sintigrafilerde kuşkulu olmayan bölgedeki kırıklar da belirlenebilir. Akut ve kronik spor yaralanmalarında, yumuşak doku ve kemik patolojilerinin tanı ve tedavisinin izlenmesinde kemik sintigrafisinin yaygın kullanım alanı mevcuttur. Stres kırıkları bunlardan biridir (18, 36).
Kemik sintigrafisi çok hassas bir tetkik yöntemi ve çoğu durum için ideal görüntüleme yöntemi olsa da özgünlüğü düşüktür. Özgünlüğünü arttırmak ve vücudun daha detaylı görüntülerini elde edebilmek amacıyla SPECT ile kombine edilir (88).
Ağrılı protezlerde aseptik gevşeme ile enfeksiyonun ayırıcı tanısı tedavi açısından önemlidir. Kemik sintigrafisinde genelde enfeksiyonda protez çevresinde artan aktivite, gevşemede ise fokal aktivite görülür. Protez enfeksiyonlarının değerlendirilmesinde en ideal yöntem Tc-99m HMPAO işaretli lökosit sintigrafisidir.
32
single.php