1.7 Kemik Yapısı
Kemikler biraraya gelerek iskeleti oluşturan, diğer organ ve dokuları destekleyen ve koruyan vücut dokularıdır. İskelet sisteminin destek ve koruma dışında kan hücresi yapımı ve mineral depolama, asidozdan koruma, kurşun gibi zehirli maddelere karşı kimyasal tuzak oluşturma görevleri de vardır. Kemik organik (%35) ve inorganik (%65) kısımlardan oluşur. Organik kısmın en büyük bileşeni tip I kolajendir (%90-95). İnorganik kısım başlıca hidroksiapatitten [Ca10(PO4)6(OH)2] ibarettir. Kollajen lifler kemiğin esnekliğinden, hidroksiapatit kemiğin sertliğinden sorumludur. Kemiği oluşturan dokular osseöz doku, ilik, endosteum, periosteum, sinirler, kan damarları ve kıkırdaktır. İskelet sistemimizdeki kemikler şekillerine göre; uzun kemikler, yassı kemikler, kısa kemikler, düzensiz kemikler ve sesamoid kemikler olarak sınıflandırılır (1, 7).
Kemik yapısı Şekil 7de verilmiştir.
3447. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


47. SAYFA ICERIGI

1.7 Kemik Yapısı
Kemikler biraraya gelerek iskeleti oluşturan, diğer organ ve dokuları destekleyen ve koruyan vücut dokularıdır. İskelet sisteminin destek ve koruma dışında kan hücresi yapımı ve mineral depolama, asidozdan koruma, kurşun gibi zehirli maddelere karşı kimyasal tuzak oluşturma görevleri de vardır. Kemik organik (%35) ve inorganik (%65) kısımlardan oluşur. Organik kısmın en büyük bileşeni tip I kolajendir (%90-95). İnorganik kısım başlıca hidroksiapatitten [Ca10(PO4)6(OH)2] ibarettir. Kollajen lifler kemiğin esnekliğinden, hidroksiapatit kemiğin sertliğinden sorumludur. Kemiği oluşturan dokular osseöz doku, ilik, endosteum, periosteum, sinirler, kan damarları ve kıkırdaktır. İskelet sistemimizdeki kemikler şekillerine göre; uzun kemikler, yassı kemikler, kısa kemikler, düzensiz kemikler ve sesamoid kemikler olarak sınıflandırılır (1, 7).
Kemik yapısı Şekil 7de verilmiştir.
34
single.php