Eklem Kıkırdağı Spongioz Kemik
Boşluk içeren kırmızı ilik
Kompakt(kortikal) kemik
Medullar kavite Sarı İlik
Periosteum

Epifiz Diskleri Proksimal Epifiz
Diafiz

Distal Epifiz FEMUR
Şekil 7 : Kemik Yapısı (21). Yapısına göre sınıflandırmada iki çeşit kemik dokusu vardır; kompakt kemik dokusu ve süngerimsi kemik dokusu. Kompakt kemikler matrikslerinde göze görünür bir boşluk barındırmazken süngerimsi kemik dokusu, boşluklu, süngeri andıran bir ağ yapısından oluşur.
Kemiğin iç ve dış yüzeyleri bağ dokusundan oluşan tabakalarla örtülüdür. İçteki tabaka endosteum, dıştaki tabaka periosteum adını alır.
Endosteum kemiğin içindeki bütün boşlukları örter. Kemik iliği dokusunun devamı olup retiküler bağ dokudan yapılmıştır. Kemik dokuya dönük kısmında tek sıralı osteoprogenitör hücreler bulunur. Kemik yapım ve yıkımında bu hücreler osteoblastlara dönüşür.
3548. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


48. SAYFA ICERIGI

Eklem Kıkırdağı Spongioz Kemik
Boşluk içeren kırmızı ilik
Kompakt(kortikal) kemik
Medullar kavite Sarı İlik
Periosteum

Epifiz Diskleri Proksimal Epifiz
Diafiz

Distal Epifiz FEMUR
Şekil 7 : Kemik Yapısı (21). Yapısına göre sınıflandırmada iki çeşit kemik dokusu vardır; kompakt kemik dokusu ve süngerimsi kemik dokusu. Kompakt kemikler matrikslerinde göze görünür bir boşluk barındırmazken süngerimsi kemik dokusu, boşluklu, süngeri andıran bir ağ yapısından oluşur.
Kemiğin iç ve dış yüzeyleri bağ dokusundan oluşan tabakalarla örtülüdür. İçteki tabaka endosteum, dıştaki tabaka periosteum adını alır.
Endosteum kemiğin içindeki bütün boşlukları örter. Kemik iliği dokusunun devamı olup retiküler bağ dokudan yapılmıştır. Kemik dokuya dönük kısmında tek sıralı osteoprogenitör hücreler bulunur. Kemik yapım ve yıkımında bu hücreler osteoblastlara dönüşür.
35
single.php